Kulturno sodelovanje prek meja. Fokus: kulturna dediščina

Datum dogodka 12.09. 2017 • 09:00  −  12.09. 2017 • 13:15
VstopninaBrezplačno

Vabimo vas na dogodek, kjer boste na enem mestu izvedeli vse, kar ste si vedno želeli vedeti o različnih programih EU za sofinanciranje mednarodnih kulturnih projektov, pa niste imeli priložnosti ali znali vprašati.

Operativni programi Evropske kohezijske politike, programi Evropskega teritorialnega sodelovanja, Finančni mehanizem EGP in Ustvarjalna Evropa. Gre samo za nekaj izmed možnosti, ki jih Evropska unija ponuja za spodbujanje kulturnega sodelovanja. Jih že poznate? Pa vendarle niso vsi za vse? Razlikujejo se glede na svoj geografski razpon, tematski fokus, raznovrstnost partnerstva, število in vrsto (mednarodnih) partnerjev, način in delež sofinanciranja, vrsto aktivnosti ipd.

Čeprav vsi o njih govorimo, jih v resnici ne poznamo dovolj, da bi lahko trdili, da so preveč zahtevni za našo projektno idejo in ekipo. Na enem mestu bomo predstavili nabor programov s konkretnimi podprtimi primeri, s katerimi želimo pokazati, da se za na videz kompleksno razpisno dokumentacijo skriva logičen sistem in priložnost, ki je ne bi smeli zamuditi.

Zavod Motovila (CED Slovenija) v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS (Služba za izvajanje kohezijske politike) v torek, 12. septembra 2017, organizira seminar Kulturno sodelovanje prek meja. Vabimo predstavnike javnih in zasebnih organizacij s področja kulture, ki že načrtujejo mednarodne projekte, še posebej, če bodo v letih 2018 in 2019 izvajali aktivnosti, povezane z Evropskim letom kulturne dediščine (ELKD 2018).

programi_logo

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1