Do uspešne kandidature v treh korakih: Za navdih!

Motovila (Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji) je 3. sept. 2015 v spodbudnem ozračju Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) organiziral seminar iz niza Do uspešne kandidature v treh korakih: Za navdih«. Spodnje poročilo s seminarja, katerega osrednji gost je bil g. Geoffrey Brown, mednarodno uveljavljeni strokovnjak s področja evropskega financiranja in menedžmenta v kulturi, ponuja koristne napotke za vse, ki razmišljate o razpisu za evropske projekte sodelovanja v okviru Ustvarjalne Evrope (podprogram Kultura).

Poročilo je pripravila Jana Renée Wilcoxen.

Video posnetki

Do uspešne kandidature v treh korakih (povzetek)

– Razvoj občinstev (predstavitev Egle Delutvaite, CED LT)
– Pogovor z izkušenimi
– Kako uspešna je Slovenija? (izjava Geoffrey Browna)
– Projekti sodelovanja (Ines Kežman, CED SI)

Dogodek sta odprla Mateja Lazar, vodja CED Slovenija za podprogram Kultura, in Matevž Čelik, direktor MAO, ki je pred kratkim prejel podporo programa Ustvarjalna Evropa za evropske platforme. Po uvodnih besedah je Ines Kežman iz ekipe CED Slovenija predstavila smernice in novosti letošnjega razpisa. Za razliko od preteklih razpisov je prednostih nalog zdaj pet in udeleženci lahko izberejo največ tri izmed njih: 1) nadnacionalna mobilnost; 2) razvoj občinstva; krepitev zmogljivosti s poudarkom na 3) digitalizaciji, 4) novih poslovnih modelih, 5) izobraževanju in usposabljanju. Če vaš projekt ne obravnava vsaj ene od teh prednostnih nalog, ne bo ocenjen kot primeren za program Ustvarjalna Evropa, zato je priporočljivo, da ga ustrezno preoblikujete.

Eglė Deltuvaitė iz CED Litva je nato podrobno predstavila ključno prednostno nalogo razpisa – razvoj občinstva, vključno s primeri inovativnih projektov, pri katerih razvoj občinstva ni bil namenjen samo povečanju občinstva, ampak tudi pomoči občinstvu pri pridobivanju novih znanj ali ustvarjanju novih umetniških del skupaj z občinstvom. Pri razvoju tega vidika projektne ideje je priporočljivo, da upoštevate vse tri perspektive.

Nato nas je osrednji gost seminarja Geoffrey Brown, direktor organizacije za podporo kulturi Euclid iz Manchestra (VB) popeljal skozi pragmatičen in praktičen postopek samopresoje z naslovom Ali sem pripravljen? 39 korakov …. Udeleženci seminarja so morali pri vsakem vprašanju presoditi, kako “pripravljeni” so na prijavo na razpis za projekte sodelovanja z ocenami od 1 do 5. Vprašalnik je zajemal tehnične vidike pripravljenosti (koda PIC, poročilo o dejavnostih, pooblastila, proračun) ter ustvarjalne in strukturne vidike (inovativna zamisel, dejavnosti, evropska razsežnost, partnerstvo). Pri vsakem od 39 vprašanj je Geoffrey predstavil primere značilnih odgovorov za 1, 3 in 5 točk. Samopresoja je priročno orodje, s katerim lahko organizacije ugotovijo, na katerih področjih prijavnega postopka so še pomanjkljivosti in bi morali projekt izpopolniti. Koliko točk je dosegla vaša organizacija?

Po odmoru je Geoffrey vodil razpravo, v kateri so sodelovali Rasa Antanavičiūtė (umetniška kolonija v Nidi, vilenska Akademija za umetnost), Matevž Čelik (Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana), Nino Flisar (založba Pivec, Maribor), Andreja Hribernik (Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec), Alenka Korenjak (društvo ProstoRož, Ljubljana) in Alma R. Selimović (zavod Bunker, Ljubljana). Predstavili so svoje vzpone in padce, izzive in dosežke pri preteklih in trenutnih projektih, ki so prejeli podporo EU.

Po razpravi je Geoffrey na kratko predstavil programa Erasmus+ in Evropa za državljane. Čeprav je vsak od njiju posvečen specifičnim področjem in prednostnim nalogam, lahko programa omogočata podporo tudi za specifične kulturne projekte.
Geoffrey je nazadnje predstavil nekaj dragocenih napotkov, kako pripraviti uspešno prijavo ali vsaj poskrbeti za najboljši možni uspeh. V spodnjih dveh seznamih so povzeti nasveti Geoffreya in ostalih udeležencev razprave. Prvi seznam zajema predvsem iz Geoffreyevih »39 korakov«, drugi pa iz razprave in Geoffreyeve sklepne predstavitve.

Kljub izzivom, ki spremljajo prijavljanje in morebitno vodenje evropskega projekta, so se sodelujoči strinjali, da jih je vredno prestati, saj dobite poleg denarja za zamisli, ki jih drugače ne bi mogli uresničiti, tudi enkratno priložnost za spoznavanje novih sodelavcev ali za nove načine sodelovanja z ljudmi, ki jih že poznate. Razširite lahko tudi svoje kompetence in sodelujete pri ustvarjanju nečesa pomembnega na evropski ravni.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1