Eao Female In European Film Industry Vir Eao

Delež žensk v filmski industriji še vedno nizek

Evropski avdiovizualni observatorij je objavil novo poročilo o zastopanosti žensk v filmski industriji v Evropi. Poročilo z naslovom Female professionals in European film production – edition 2023 vključuje pregled razlik med spoloma v filmski industriji.

Poročilo zajema sedem področij: režija, scenaristka, produkcija, snemanje, glasba, montaža in igralstvo. Pregledali so zastopanost žensk na posameznem področju kot tudi delež filmov, ki so jih posnele ekipe, v katerih prevladujejo ženske.

Glavne ugotovitve so:

  • Evropsko povprečje deleža režiserk v evropskih celovečernih filmih je 22 %, delež režiserk celovečernih filmov v Sloveniji je približno 17 %.
  • Največji delež žensk je med producenti (35 %) in scenaristi (29 %).
  • Razkorak med spoloma je največji pri poklicih snemalec in skladatelj. Ženske predstavljajo 11 % oziroma 10 %.
  • Dokumentarni film je žanr z največjim deležem ustvarjalk (31 %), delež pada pri igranem filmu (21 %) in animiranem filmu (20 %).
  • Delež žensk v filmski industriji v Evropi napreduje počasi, pri čemer se razlikuje po Evropi.
  • Razmerje med spoloma na platnu je bolj uravnoteženo. Kar 41 % žensk je odigralo vsaj eno glavno vlogo v celovečernem filmu.

Analiza temelji na podatkih iz evropske baze LUMIERE. Vzorec analize zajema evropske celovečerne filme, ki so bili posneti med letoma 2013 in 2022 in so bili v istem obdobju predvajani v evropskih kinematografih. Nabor podatkov vključuje samo filme, za katere je bilo mogoče spremljati vsaj eno komercialno projekcijo na enem od evropskih trgov, zajetih v podatkovni zbirki LUMIERE.

Celotno poročilo je na dostopno na spletu tukaj.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1