Creative Europe Innovlab

Aktualni razpisi Ustvarjalna Evropa za leto 2022

Izvajalska agencija EACEA je na portalu Funding & Tender Opportunities objavila številne razpise programa Ustvarjalna Evropa za leto 2022 za vse tri sklope programa – Kultura, MEDIA in Medsektorski sklop. Npr. aktualni razpisi z roki za oddajo vlog od konca maja letos:

– KULTURA kroženje evropskega leposlovja, CREA-CULT-2022-LIT: 31. maj
– KULTURA znak evropske dediščine: objava junij
– KULTURA Perform Europe za področje uprizoritvenih umetnosti: objava junij
– MEDIA Dostop do trgov in mreženje, CREA-MEDIA-2022-MARKETNET: 28. junij
– MEDIA Razvoj skupine projektov (»mini«), CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE: 8. september
– MEDSEKTORSKI SKLOP – Novinarska partnerstva, CREA-CROSS-2022-JOURPART: 7. september
– MEDSEKTORSKI SKLOP – Laboratorij za ustvarjalne inovacije, CREA-CROSS-2022-INNOVLAB: 7. september
Več informacij o aktualnih razpisih najdete na spletnem mestu CED Slovenija.

V pomoč ali navdih vam je lahko publikacija Evropske komisije Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization. Predstavlja projekte sodelovanja – tudi s slovensko udeležbo –, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije (enakost spolov, zeleni dogovor in digitalizacijo).
Izpostavljamo pa tudi “Creative Europe Stories – ustvarjalne zgodbe“, uspešne pobude s podporo Ustvarjalne Evrope, ki so jih slovenski kulturni izvajalci razvili skupaj s svojimi evropskimi partnerji. Vabljeni k ogledu!

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1