10 nasvetov za krepitev veščin pisanja in pripovedovanja zgodb

V sredo, 17. okt. 2018 je Zavod Motovila v sodelovanju s Centrom za kreativnost, MAO, v prostorih projektne pisarne centra v Mariboru organiziral seminar o inovativnih pristopih komuniciranja v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih. Dogodka so se udeležili predstavniki različnih kulturnih organizacij in gostje študijskega obiska »Onkraj horizontov: fokus Ukrajina«, v okviru katerega je bil dogodek organiziran.

Svoje bogate izkušnje sta predstavila José Rodríguez, direktor za komuniciranje pri evropskem združenju Trans Europe Halles (TEH) in vodja za marketinško komuniciranje v okviru evropskega raziskovalnega projekta Creative Lenses ter Jana Renée Wilcoxen, tekstopiska, prevajalka in urednica, ki dolga leta živi in deluje v Sloveniji.

José se je osredotočil na komunikacijske strategije, orodja in načela, ki organizacijam s področja kulture in umetnosti omogočajo bolj trajnostno delovanje. Opisal je projekte, izzive in komunikacijske pristope v svojem delu ter predstavil primer redefinicije marketinške strategije Aalborg festivala na Danskem, katerega glavni izziv je bil narediti festival finančno stabilen.

V drugem delu predavanja je Jana predstavila, kako s praktičnimi pristopi izboljšamo svoje veščine pripovedovanja zgodb in zakaj je ustvarjalni proces oblikovanja zgodb ključen za najrazličnejša področja delovanja, vključno z zbiranjem finančnih sredstev za kulturne projekte. Kot je povedala, z zgodbami razložimo »zakaj« oz. cilje našega projekta in z njimi poskušamo vzbuditi empatijo pri občinstvu. Ustvarjalni proces pisanja je primerjala s procesom kuhanja, pri katerem surove sestavine (besede) z uporabo različnih metod preoblikujemo v jed (zgodbo). Za krepitev veščin pisanja in pripovedovanja zgodb je naštela 10 nasvetov (glej spodaj, angl.): vadite pisanje, pišite v skupini, pisanje naredite kot igro, besedila prepisujte na roke, berite veliko žanrsko raznovrstnih besedil, veliko govorite in gojite govorjeni jezik, vadite pisanje iz drugih perspektiv, poznajte svoje ciljno občinstvo (vedenjska segmentacija je pomembnejša od demografske) ter pišite o prihodnosti (npr. o organizaciji dogodka, izvedbi projekta). Kot je poudarila, je pomembno, da zgodbe podkrepimo z dejstvi in podatki ter najdemo svoje edinstvene značilnosti, ki našo organizacijo razlikujejo od drugih.

Pripravila: Ana Škreblin Pirjevec, Kreativna baza.

Jana´s proposals

Jana´s proposals of practices and approaches that can widen your capacity for teasing out and telling your story in different contexts:

1. Write regularly. Even just 10 minutes a day.
2. Write in a group, as a team. It helps to create a shared vision this way.
3. Turn writing and storytelling a game. Use Dadaist techniques, timed-writing exercises (see also N. Goldberg in resources).
4. Copy (out) the masters. By hand. This way you get to see up close how they write.
5. R-E-A-D. A lot. Across genres, formats and disciplines.

6. Cultivate a diverse diet of spoken language (storytelling) inputs. Listen to rap, podcasts, talk radio, radio plays. Go to theatre. Watch cabaret and stand-up comedy.
7. Put your words into spoken form in different contexts. Poetry slams, open mike nights, storytelling events.
8. Practise writing from other perspectives. Use old photographs as an entry way into different roles and perspectives, places and times.
9. Get to know your (target) audience. Try to understand them in every way. Write as if you are them.
10. Future writing. For example, write a review or award jury explanation about your project before it is even carried out.

Foto utrinki

Avtor fotografij: Janez Klenovšek.

Seminar je organiziral zavod Motovila (CED Slovenija) v sodelovanju s Centrom za kreativnost, ki ga izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Projekt se izvaja v sklopu aktivnosti Platforme Center za kreativnost in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Dogodek je bil del programa študijskega obiska »Onkraj horizontov: fokus Ukrajina«, ki ga izvaja zavod Motovila v okviru programa Culture Bridges.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1