Weimar

Weimarska deklaracija za večanje prepoznavnosti igranih filmov za otroke

Konec junija je v nemškem Weimarju v okviru foruma KIDS Regio sprejeta Weimarska deklaracija, ki v petih točkah povzema prizadevanja za vitalnejšo evropsko industrijo igranih filmov za otroke kot občinstvo prihodnosti.

Interaktivno-interdisciplinarni koncept Foruma je pod naslovom »Povezovanje točk: k vitalnejši evropski kulturi filma za otroke« združil 80 nacionalnih, regionalnih in evropskih odločevalcev in poznavalcev področja iz 24 držav.

Skupaj so oblikovali strateški akcijski načrt za razvoj, dostopnost, prepoznavnost in promocijo evropskega celovečernega igranega filma za otroke, ki sloni na naslednjih petih stebrih:
1. širjenje in izboljševanje raziskav in podatkovnih baz,
2. poudarek na sodelovanjih, mrežah in lobiranju,
3. pospeševanje (skupnega) razvoja in (ko)produkcij,
4. krepitev distribucije in trženja,
5. izboljševanje izobraževanja in dostopnosti.

Pri snovanju strateških smernic je bila rdeča nit Projekt 15+, ki opozarja na dejstvo, da so ravno otroci 15 % celotnega evropskega prebivalstva (leta 2018, ko je v 28 državah EU živelo 512,7 milijonov, so mlajši od 15 predstavljali 15 %; vir: Eurostat). Hkrati pa podatki za obdobje med 2014 in 2017 kažejo, da je otrokom bilo v povprečju namenjenih le 6,97 % celovečernih igranih filmov (oz. le 78 od skupno produciranih 1119 tovrstnih del; vir: Evropski avdiovizualni observatorij).

Na podlagi tega je konsenz snovalcev Weimarske deklaracije – ki ga je spodbudila in omogočila mreža KIDS Regio – da bi bilo treba zagotoviti najmanj 15 % financiranja, prikazovanja in šolskega kurikuluma ravno za evropske filme, namenjene otrokom. Predvsem zato, ker velja naslednje:
filmi za otroke so nedvomno ključen del koncepta kulturne raznolikosti in predstavljajo pomembno orodje za razvoj medijske pismenosti ter osebne (in) kulturne izobrazbe, predvsem v smislu prenosa vrednot;
– avtorske zgodbe imajo moč razvoja novih narativnih pristopov, ki lahko spodbudijo razvoj novih žanrov, tem in stilov kot tudi različnih tipov pripovedovanja.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1