Srečanje Voices Of Culture Gender Equality

Voices of culture: Vloga kulture v ne-urbanih področjih

Po podatkih Eurostata le 40,4 % evropskega prebivalstva živi v mestih. Ker želi EU doseči bolj uravnotežen teritorialni razvoj, je potrebno v prihodnjih letih več pozornosti nameniti ne-urbanim, podeželskim in obmejnim območjem.

Rdeča nit strukturiranega dialoga s Komisijo bo v obdobju 2019–2021 vloga kulture v prostorih zunaj mestnih središč v Evropi: kako lahko nove prednostne naloge, politike, ukrepi in financiranje bolje podpirajo kulturo v ne-urbanih območjih.

(Foto: Voices of Culture, Wrap-up: Brainstorming Meeting on ‘Gender Equality: Gender Balance in the Cultural and Creative Sectors’, 2019.)

Poziv za predstavnike kulturnega in ustvarjalnih sektorjev

Poziv za strukturiran dialog o vlogi kulture v ne-urbanih področjih je odprt za 35 predstavnikov kulturnega in ustvarjalnih sektorjev (KUS) iz držav članic EU, tj. strokovne organizacije, kulturne ustanove, nevladne organizacije, evropske mreže, fundacije, zasebne organizacije, itd., z ustreznim strokovnim znanjem o razpisani temi.

Izbrani kandidati se bodo s Komisijo srečali dvakrat (februarja 2020 v Alfeldu v Nemčiji in aprila v Bruslju v Belgiji), kjer bodo oblikovali zaključno poročilo razprav. Stroške bivanja, poti in prehrane bo krila Komisija.

Rok prijave: 10. nov. 2019.
Več informacij je dostopnih prek spleta Voices of Culture.

Evropska komisija je za spodbujanje kulturnega sodelovanja v EU s kulturnim in ustvarjalnimi sektorji vzpostavila t. i. Glas kulture / Voice(s) of Culture, strukturiran dialog, ki naj bi zagotavljal okvir za razpravo med zainteresiranimi stranmi civilne družbe in Komisijo. Cilj je predvsem krepiti zagovorniško zmogljivost KUS v razpravah o kulturni politiki na ravni EU in tudi spodbujati več sodelovanja med različnimi deležniki v kulturi.

Voice(s) of Culture je v preteklosti razpravljal o kulturni dediščini, vključevanju beguncev in priseljencev v skupnost, razvoju občinstev prek digitalnih sredstev, razvoju podjetniškega in inovacijskega potenciala KUS, ipd. V obdobju 2019–2021 je to že druga tema razprav; prva tema se je osredotočila na uravnoteženost spolov v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih (Gender equality: gender balance in the cultural and creative sectors).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1