Motovila Animateka 3dec

V kakšnih pogojih nastajajo animirane serije v regiji?

Ustvarjalci animiranih TV serij v Srednji in Vzhodni Evropi, vključno s Slovenijo, si želijo stabilnejše (ko)produkcijske pogoje na regionalni ravni. Trenuten finančni model namreč ne omogoča kontinuitete ustvarjanja. Dober primer iz regije je Slovaška s sistematično podporo nacionalnega sklada in nacionalne televizije, ki je začela nastopati kot koproducent v mednarodnih koprodukcijah.

Na Slovaškem je slovaški avdiovizualni sklad (AVF) odprl poseben program sofinanciranja tudi za animirani film. Javna televizija (RTVS) že vseskozi financira produkcijo animiranih serij za otroke in je večkrat tudi koproducent. Sistematična podpora spodbuja razvoj sektorja, kar se kaže tudi v porastu produkcijskih hiš. Slovaško združenje producentov animiranega filma (The Slovak Association of Animated Film Producers), ki trenutno združuje trinajst organizacij, je tudi član platforme CEE Animation.

Primer dobre prakse je slovaška produkcijska hiša Full Moon, ki jo vodi Katarína Kerekesová. So avtorji mednarodno uspešnih animiranih serij, ki se predvajajo tudi na RTV Slovenija (animirana TV serija »Mimi in Liza«). Poleg tega jim je v sodelovanju z nacionalnimi televizijami Slovaške, Poljske in Češke kot prvemu producentu iz regije oz. iz države z nizko AV zmogljivostjo uspelo pridobiti sredstva MEDIA na razpisu za TV prikazovanje, katere cilj je večanje zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanje vključevanja TV/spletnih prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del. Gre za animirano serijo za otroke Websters.

Websters

Ključ uspeha je bila nacionalna podpora in pa sodelovanje televizijskih hiš iz Češke, Slovaške in Poljske. V praksi se producenti iz držav z nizko AV zmogljivostjo soočajo z izjemno težavnim dostopom do omenjene razpisne sheme, na kar vpliva slabo mednarodno sodelovanje med televizijami in/ali njihova nepripravljenost na sodelovanje pri razvoju in produkciji v vlogi koproducenta ali kupca pravic. V prvem primeru namreč mora TV prikazovalec vrniti pravice neodvisnemu producentu po 10 letih, v drugem pa po 7 letih.

Ključno za izboljšanje trenutnega stanja je razumevanje in sodelovanje med producenti, televizijami in filmskimi skladi v regiji in pa spremembe nacionalnih sistemov podpore.

V Sloveniji imamo odlične serije, vendar trenuten sistem podpore ne omogoča kontinuirane podpore produkciji serije v 13 ali 26 epizodah, kar bi ustvarjalcem omogočilo preboj na mednarodni trg.Temu sta pritrdila tudi producenta Kolja Saksida (ZVVIKS) in Jure Vizjak (Invida). Sistemske podpore ni, prijavljajo se zgolj posamezne epizode kot kratki filmi. Slednje podaljša produkcijo in ustvarjalce postavlja v nekonkurenčen položaj na mednarodnem trgu. Za izdelavo 14 epizod nagrajevane animirane TV serije (vključno z mobilno igro) »Koyaa« je na primer ZVVIKS potreboval kar 10 let (2009-2019).

 

Motovila Animateka 3dec1

Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra je predstavila spodbudno novico, da z letos predstavljeno strategijo SFC za obdobje 2020 do 2024, ki je trenutno v fazi potrjevanja, animirani film postaja tretji steber nacionalne filmske produkcije. To odpira vrata za samostojne razpise za animirane filme in obeta tudi povečanje sredstev za razvoj in produkcijo animiranega filma.

O animiranih serijah smo se pogovarjali na okrogli mizi Animirane serije – kako jih narediti?, ki je v soorganizaciji Motovile (Centra Ustvarjalna Evropa) potekala 3. decembra 2019 v okviru strokovnega programa 16. festivala Animateka. Članek je povzetek nekaterih misli o mednarodni dimenziji sodelovanja pri ustvarjanju animiranih TV serij in podpori programa MEDIA, ki so bile izražene na dogodku.

Na okrogli mizi so sodelovali Nataša Bučar (Slovenski filmski center, SI), Martina Peštaj (RTV Slovenija, SI), Katarína Kerekesová (Fool Moon, SK), Halka Marčeková (urednica za animirani film na slovaški RTV, SK), Martin Vandas (MAUR film, CZ), Anna Vášová (13ka, CZ), Kolja Saksida (ZVVIKS, SI), Jure Vizjak (Invida, SI). Pogovor je povezoval Igor Prassel (Animateka).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1