Ustanovitev sekcije Prodorni Producenti

Društvo slovenskih producentov (DSP) je na zadnjem občnem zboru v začetku novembra 2016 ustanovilo delovno sekcijo »Prodorni producenti«, katere glavni namen sta povezovanje slovenskih AV producentov mlajše generacije in medsebojna pomoč, izobraževanje na področju filmske in druge AV produkcije ter profesionalno izpopolnjevanje in rast članov sekcije.

Sekcija »Prodorni producenti« (Emerging Producers) se je v obliki delovne skupine znotraj DSP organizirala že junija lani. Od takrat se sekcija redno sestaja, pripravlja in izvaja delovni program. Glavne točke programa so ozaveščanje in informiranje o delovanju sekcije in specifičnih razmerah ter težavah, s katerimi se soočajo člani, izvajanje izobraževalnega programa za prodorne producente, ki sestoji iz organizacije delavnic in predavanj ter srečevanja s pomembnimi odločevalci in strokovnjaki iz panoge, in vzpostavitev dolgoročne podpore delovanja članov.

»Prodorni producenti« so se javnosti prvič predstavili z organizacijo spoznavnega dogodka v okviru Festivala slovenskega filma 16. septembra 2016 v Portorožu, kamor so bili povabljeni člani krovnega društva DSP; Slovenskega filmskega centra ter predstavniki drugih stanovskih društev.

V prihodnosti se »Prodorni producenti« želijo vzpostaviti kot pomemben sogovornik pri temah, povezanih s filmskim ustvarjanjem v Sloveniji, tako s političnimi in programskimi odločevalci, katerih posluha si še posebej želijo, kot tudi z mediji in zainteresirano javnostjo.

Več informacij: Marina Gumzi, predstavnica sekcije, in prek FB @drustvoslovenskihproducentov

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1