European Cultural Institutes Abroad

KEA je za Evropski parlament izvedla raziskavo o razumevanju vloge nacionalnih kulturnih inštitutov držav članic EU pri evropski strategiji za kulturo v zunanjih odnosih EU. Raziskava določa več priporočil politik; predlagani so modeli sodelovanja, pobude in zaveze, merila ustreznosti za projekte, ki jih financira EU, ter pilotni projekti.


Deli

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1