Architectural Architecture Atomium 1595085

Delovni načrt za kulturo 2023–2026

Svet Evropske unije je decembra 2022 sprejel sklepe o delovnem načrtu za kulturo (Work Plan for Culture) 2023–2026.

Strateški dokument določa prednostne naloge za reševanje glavnih izzivov, s katerimi se soočata kulturni in ustvarjalni sektor, ki so razvrščene v štiri poglavja:

a) Umetniki in kulturni delavci: krepitev vloge kulturnega in ustvarjalnega sektorja.
b) Kultura za ljudi: krepitev kulturnega udejstvovanja in vloge kulture v družbi.
c) Kultura za planet: aktiviranje moči kulture.
d) Kultura za soustvarjalna partnerstva: krepitev kulturne razsežnosti v zunanjih odnosih EU.

V zvezi s prednostnimi področji in metodami dela bo izvedenih več ukrepov, npr. glede statusa in delovnih pogojev umetnikov ter strokovnjakov v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, spodbujanja digitalne preobrazbe ali zelenega prehoda, zdravja idr.

Dokument je dostopen na portalu EUR-Lex.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1