Cae Bto Handle With Care 2023

Umetnost in kultura pomembni pri spodbujanju pozitivnega duševnega zdravja in dobrega počutja

Evropska komisija je 7. junija 2023 predstavila nov celovit pristop k duševnemu zdravju in tako vzpostavila nov steber evropske zdravstvene unije.

Ukrepanje EU na področju duševnega zdravja bo temeljilo na treh vodilnih načelih, in sicer na ustrezni in učinkoviti preventivi, dostopu do visokokakovostnega in cenovno dostopnega zdravljenja in oskrbe na področju duševnega zdravja ter ponovnem vključevanju v družbo po okrevanju.

Pri tem Komisija meni, da sta umetnost in kultura pomembni pri spodbujanju pozitivnega duševnega zdravja in dobrega počutja posameznikov in družbe na splošno, saj podpirata socialno vključenost in zmanjšujeta stigmatizacijo duševnega zdravja. Komisija bo podpirala države članice pri ozaveščanju o pozitivnih kulturnih in umetniških dejavnosti pri izboljšanju duševnega zdravja in splošnega dobrega počutja, tudi s posebnim dogodkom, na katerem bosta umetnost in kultura predstavljeni kot nova instrumenta za dobro počutje in duševno zdravje.

Sporočilo Komisije še omenja, da so bila sredstva EU v višini 3,3 milijona EUR za projekte na področju kulture, dobrega počutja in duševnega zdravja dostopna iz programa EU Ustvarjalna Evropa. Poleg tega je Komisija napovedala, da bo z državami članicami prek Odprte metode koordinacije z namenom okrepitve povezave med kulturo in duševnim zdravjem vzpostavila sodelovanje.

Komisija bo sicer z 20 vodilnimi pobudami in finančnimi sredstvi v višini 1,23 milijarde evrov iz različnih instrumentov EU podprla države članice pri osredotočanju na ljudi in njihovo duševno zdravje. Konkretni ukrepi bodo zajemali široko področje politik in vključevali prizadevanja za spodbujanje dobrega duševnega zdravja, naložbe v usposabljanje in krepitev zmogljivosti, zagotavljanje dobrega duševnega zdravja na delovnem mestu, zaščito otrok in mladih, vključevanje ranljivih skupin ter dajanje zgleda.

Sporočilo Komisije je dostopno na povezavi tukaj.

Mateja @cae Bto2023 GrMed 6. in 10. junijem v Elefsini, Grčija, poteka srečanje Handle with Care | Beyond the Obvious 2023 (BtO), ki ga organizira združenje Culture Action Europe. Tema letošnjega BtO je skrb, dobro počutje, dobro življenje in kultura.

Mateja Lazar se v Grčiji kot članica udeležuje še delovnega srečanja upravnega odbora CAE.

Ena od priporočil Culture Action Europe za oblikovanje politik je vključitev kulture kot sestavnega dela zdravstvene strategije EU in temeljnega stebra strategije EU za duševno zdravje.

[Foto vir Culture Action Europe: BtO Handle with Care 2023.]

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1