Stališče o pomenu STEAM in izobraževanja na področju umetnosti

S stališčem in kampanjo konzorcij evropskih mrež (ELIA, AEC, EMC in CAE) poziva Evropsko komisijo, zlasti Generalni direktorat za raziskave in inovacije, naj vzpostavi dialog z visokošolskim izobraževalnim sektorjem na področju umetnosti ter kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji, z namenom sprejeti celovitejši pogled na STEAM* in interdisciplinarnost, ki bi ga vključili v prihodnje delovne programe Obzorje Evropa ter druge strateške načrte in politike.

Poleg tega naj Komisija s svojimi politikami in financiranjem zagovarja pomen ustvarjalnosti in drugih prečnih spretnosti, ki jih zagotavlja izobraževanje na področju umetnosti. Predvsem pa naj ponovno preuči dikcijo in osrednja področja, predstavljena v razpisih HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01, HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-08 in povezanih dokumentih, ter pripravi alternativne strategije za odpravo vrzeli med spoloma na področju STEM.

Preberite več in podprite stališče TUKAJ.

*STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (znanost, tehnologija, inženiring, umetnost in matematika).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1