Lojtra Tune Green Logo Musicaire

Slovensko društvo Lojtra uspešno na pozivu MusicAIRE

Znani so rezultati poziva MusicAIRE za male glasbene projekte, ki je bil objavljen 14. februarja 2022. Med več kot 400 prijavljenimi projekti iz 40 različnih držav je bilo izbranih 22 prejemnikov finančne podpore v skupni vrednosti 860.000 EUR. Med njimi tudi projekt Tune Green društva Lojtra iz Litije, iskrene čestitke!

Namen projekta Tune Green je povezati uslužbence in pedagoge z glasbeniki in glasbenimi metodami. To želijo doseči s posebnim orodjem, ki bo (i) pomagalo mladinskim uslužbencem in pedagogom v svoje metode vključiti glasbene aktivnosti, ki bodo motivirale mlade k delovanju v skupnosti in k zanimanju za okoljevarstvene razvojne cilje Združenih narodov, (ii) s pomočjo decentralizacije in deakademizacije omogočilo boljši dostop do glasbene vzgoje po Sloveniji, (iii) glasbenikom iz Slovenije omogočilo nove priložnosti za delo. Več o projektnih aktivnostih na spletni strani društva Lojtra.

Cilj projekta MusicAIRE, ki ga koordinirata INOVA+ in European Music Council, je sicer pomagati pri okrevanju glasbenega sektorja z oblikovanjem in preizkušanjem podporne sheme, ki se lahko spopade z izzivi, ki jih prinaša pandemija, in hkrati spodbuja trajnost ekosistema. Ukrep, ki ga podpira program Ustvarjalna Evropa, namerava nadalje razvijati pobudo »Glasba premika Evropo – Music Moves Europe« in prispevati k zeleni, digitalni ter pravični in vzdržljivi obnovi sektorja.

Evropska komisija je napovedala nov razpis KULTURA Music Moves Europe. Predvidoma bo objavljen sredi septembra, rok za oddajo vlog pa naj bi bil novembra letos.

Aktualni razpisi programa Ustvarjalna Evropa so dostopni na portalu Funding & Tenders Opportunities.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1