Turnerin Am Barren. Museum Fuer Kunst Und Gewerbe Hamburg. Vir Europeana. – Motovila

Slovenski izvajalci projektov Ustvarjalna Evropa predlagajo 4 sklope ukrepov za premostitev težav

Zavod Motovila (CED Slovenija) je 25. marca pozval predstavnike slovenskih organizacij, ki so prejemnice podpore Ustvarjalna Evropa, da posredujejo informacije o obstoječih in pričakovanih težavah pri izvajanju podprtih mednarodnih projektov zaradi pandemije koronavirusa ter predlagajo ukrepe za lajšanje negativnih posledic.

Več kot 40 slovenskih organizacij s podporo Ustvarjalne Evrope se je odzvalo na naš poziv, da posredujejo podatke o trenutnem izvajanju mednarodnih projektov Kultura in MEDIA. Soočajo se s številnimi težavami in poudarjajo, da bo ključen problem denarni tok.

V zgolj nekaj dneh se je odzvalo kar 44 organizacij, ki delujejo v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vključno z avdiovizualnim, in trenutno kot vodja ali partner izvajajo 57 projektov Ustvarjalna Evropa – 43 s podporo podprograma Kultura in 14 s podporo MEDIA. Kljub temu, da ta trenutek še zgodaj in ni mogoče predvideti oz. napovedati vseh razsežnosti posledic, se izvajalcem evropskih projektov že kažejo ključne težave, s katerimi se bodo morali kmalu soočiti. Brez fleksibilnosti na strani izvajalca razpisov in hkrati ohranjanja ravni podpore tako na evropski kot nacionalni ravni ne bo šlo.

Ključni poudarki:

– Najbolj na udaru založniški sektor, kina in distributerji.
– Skrb, da bo jeseni preveč dogodkov in premalo občinstva.
– V prihodnjih mesecih bo problem denarni tok.

4 sklopi ukrepov za premostitev težav pri izvajanju projektov Ustvarjalna Evropa

Izvajalce projektov s podporo Ustvarjalna Evropa smo prosili, naj predlagajo ukrepe, ki bi po njihovem mnenju najbolj učinkovito prispevali k uspešni izvedbi obsežnih in kompleksnih evropskih projektov. Če strnemo predloge vseh 44 organizacij, ki so se odzvale, lahko izpostavimo 4 glavne sklope ukrepov:

(1) Prilagoditev aktivnosti, fleksibilnost proračuna projekta in upravičenost nastalih stroškov.
(2) Podaljšanje trajanja projekta.
(3) Znižanje vložka upravičenca in zvišanje deleža sofinanciranja EU.
(4) Poenostavljeni in hitrejši razpisni postopki in postopki poročanja.

Zavod Motovila (CED Slovenija) bo *zbrane podatke posredoval evropskim in nacionalnim institucijam, ki so pristojne, da pripravijo ustrezne premostitvene ukrepe. Organizacijam, ki so se v teh težkih in negotovih časih v tako velikem številu in takoj odzvale ter posredovale informacije in predloge rešitev, pa se iskreno zahvaljujemo in jih pozivamo, da nas še naprej redno obveščajo!

Več informacij tukaj.

*Podatke smo zbrali, analizirali in pripravili med 25. in 30. marcem 2020.

V branje priporočamo:
Koronavirus in izvajanje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope.
Kako se ukrepov za obvladovanje posledic pandemije koronavirusa na področju kulture lotevajo evropske države?

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1