Motovila Ue Bannerji 24

Slovenske organizacije izjemno uspešne v programu EU Ustvarjalna Evropa

V prvem triletju (2021, 2022 in 2023) je bilo na razpisih Ustvarjalna Evropa v vseh treh sklopih programa – KULTURA, MEDIA in Medsektorski sklop – uspešnih kar 124 slovenskih organizacij.

Pridobile so podporo EU v skupni višini 17.362.720 evrov, kar znaša 5,8 milijona evrov na letni ravni. Podprtih je bilo 160 projektov, v katerih slovenske organizacije sodelujejo v vlogi vodje ali partnerja. Podpora EU jim bo omogočila razvoj in izvedbo vrhunskih mednarodnih kulturnih, filmskih in medijskih projektov. Več o rezultatih v prvem triletju izvajanja programa na spletu CED Slovenija.

Ustvarjalna Evropa je nepogrešljiv mehanizem EU za spodbujanje razvoja evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev.

Podpora EU, ki so jo prejele slovenske organizacije ima dolgoročne učinke na njihov razvoj in mednarodno prepoznavnost. S sodelovanjem v projektih, ki jih financira Ustvarjalna Evropa, se organizacije povezujejo z drugimi evropskimi partnerji, krepijo mreže ter pridobivajo nove izkušnje in znanje. Mednarodno sodelovanje jim omogoča večjo prepoznavnost in doseg njihovih aktivnosti. Slovenske organizacije so tudi zaradi izjemnih uspehov v Ustvarjalni Evropi mednarodno prepoznaven in zaželen partner, kar dokazuje neverjetno število povezav z vsemi državami programa, s katerimi Slovenija sodeluje.

Motovila ob podpori Evropske komisije in Ministrstva za kulturo od leta 2014 izvaja naloge nacionalnega Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji.

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji je ključnega pomena za uspeh slovenskih organizacij. S svojimi izkušnjami in znanjem pomaga organizacijam pri pripravi kakovostnih projektov ter spodbuja izmenjavo idej in povezovanje med slovenskimi in evropskimi organizacijami in ustvarjalci.

Kaj so povedali slovenski producenti o Ustvarjalni Evropi, si oglejte v posnetku spodaj.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1