Creativeeurope Bridgingculturecall Photo Fb@creativeeurope

Objavljen razpis Ustvarjalna Evropa za digitalno povezovanje kulture in AV vsebin

Evropska komisija s programom Ustvarjalna Evropa zagotavlja podporo tudi za preizkušanje novih in medsektorskih poslovnih pristopov v financiranju, distribuciji in določanju denarne vrednosti ustvarjanja. Zato je 16. januarja letos Izvajalska agencija EACEA objavila že drugi razpis za digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin (EACEA/28/2019).

Podpora je namenjena projektom, za katere so značilne nove oblike ustvarjanja na stičiščih različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z AV sektorjem, in temeljijo na uporabi inovativne tehnologije (vključno z virtualno resničnostjo). Podpora bo prav tako namenjena projektom, ki spodbujajo inovativne medsektorske pristope in orodja za lažji dostop, distribucijo, promocijo in/ali vrednotenje kulture in ustvarjalnosti, vključno s kulturno dediščino.

Do podpore je upravičen konzorcij, sestavljen iz vsaj treh pravnih subjektov iz treh različnih držav članic programa Ustvarjalna Evropa, ki vključuje različno strokovno znanje iz več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z avdiovizualnim.
Skupni proračun razpisa znaša 1,75 milijona EUR. Znesek podpore za posamezen projekt mora biti najmanj 300.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 60 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Rok oddaje prijave je 14. maj 2020 do 17.00 (CET).

Več informacij na spletu CED Slovenija in Komisije Funding & Tenders Portal.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1