Hiše i-Portunus: Objavljen drugi poziv nove pilotne sheme za spodbujanje mobilnosti v kulturi

Hiše i-Portunus so del pilotnega projekta i-Portunus, ki ga sofinancira Evropska komisija in je namenjen preizkušanju različnih modelov mobilnosti za umetnike, ustvarjalce in kulturne delavce. Novi projekt Hiše i-Portunus se osredotoča na gostitelje in izpostavlja pomen zagotavljanja učinkovitih umetniških rezidenc in delovnega okolja za ustvarjalce.

KAKŠNA MOBILNOST?

Shema Hiše i-Portunus bo podpirala mobilnosti, katerih cilj je ustvarjanje (umetniška dela, produkcije, performans), povezovanje (mreženje, internacionalizacija), učenje (nove kompetence, strokovni razvoj) in/ali raziskovanje (raziskave, prihodnja sodelovanja / projekti).

Shema je odprta za vse kulturne sektorje (razen za avdiovizualne sektorje), pristope in načine dela. Kandidati lahko predlagajo fizično ali kombinacijo fizične in spletne mobilnosti (kombinirana mobilnost).

Za shemo je predviden proračun v višini 500.000 EUR, od tega bo največ 30 % namenjenih kombinirani mobilnosti (fizična in spletna). Finančna podpora se določi na podlagi števila dni trajanja fizične mobilnosti ali vrste virtualne udeležbe (ustvarjanje, povezovanje, učenje ali raziskovanje).

Po zaključeni pilotni fazi projekta, se bo tovrstna shema za podporo mobilnosti redno izvajala v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

ZA KOGA?

Shema Hiše i-Portunus, v kateri lahko sodeluje 40 držav članic programa Ustvarjalna Evropa in tudi Združeno kraljestvo, nudi podporo lokalnim gostiteljem, da se povežejo z umetniki in/ali kulturnimi strokovnjaki iz drugih držav.

Gostitelj je lahko organizacija ali uveljavljen umetnik / kulturni strokovnjak, ki se poveže z najmanj dvema in največ petimi umetniki in/ali kulturnimi strokovnjaki, ki prebivajo v državah članicah programa Ustvarjalna Evropa (vključno z Združenim kraljestvom), da skupaj izvedejo enega ali več projektov sodelovanja.

Gostitelji bodo morali v sodelovanju z gostujočimi umetniki / kulturnimi delavci predložiti eno ali več predlogov za sodelovanje, v katerih bodo opredelili cilje sodelovanja in mobilnosti, utemeljili izbiro gostujočih umetnikov in cilje, ki jih nameravajo doseči med trajanjem sodelovanja.

KDAJ?

V okviru nove pilotne sheme bosta objavljena dva poziva, namenjena spodbujanju mobilnosti:
1. poziv – objava: 21. maj
Rok za oddajo prijav: 30. junij 2021 / objava rezultatov: 2. avgust 2021 – ZAKLJUČEN

2. poziv 
– objava poziva 23. avgust
Rok za oddajo prijav: 3. oktober 2021
Več informacij na spletu i-Portunus.

Izbrani i-Portunus gostitelji bodo lahko začeli izvajati svoje projekte mobilnosti konec avgusta 2021 (1. poziv) oz. v začetku decembra 2021 (2. poziv) in jih zaključili najkasneje do konca maja 2022.

NE SPREGLEJTE Market Square Events, v sredo, 22. in 29. septembra, info dnevov s priložnostjo mreženja gostiteljev, umetnikov in kulturnih delavcev. Dogodka sta namenjena povezovanju, snovanju novih idej in sodelovanju pri skupnih projektih.

POZOR: Predstavljena vsebina predstavlja zgolj informativni povzetek poziva. Ob prijavi upoštevajte vsa navodila in informacije, ki so na voljo na spletu iPortunus.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1