Time To Act Vir Otm Report

Čas za ukrepanje – dve leti pozneje

Poročilo Čas za ukrepanje Time to Act, ki ga je v letu 2021 pripravila mednarodna mreža za mobilnost On the Move (OTM) za British Council, obravnava raven znanja in izkušenj evropskih kulturnih izvajalcev v zvezi z umetniki s posebnimi potrebami, njihovimi deli in občinstvom s posebnimi potrebami. Poročilo je pokazalo, da so v evropskem sektorju uprizoritvenih umetnosti precejšnje vrzeli v razumevanju potreb umetnikov s posebnimi potrebami in del, ki jih ustvarjajo umetniki s posebnimi potrebami.

OTM je zdaj nadgradil poročilo z naslovom Time to Act: Two Years On, Data-led Insights on Performing Arts and Disability in Europe (2023), v katerem podrobneje preuči vrzeli v znanju v kulturnem sektorju, ki prispevajo k neenakosti umetnikov in občinstva s posebnimi potrebami. Novo poročilo razkriva vpogled v dostopnost, vključenost, mednarodno mobilnost in poklicni razvoj umetnikov s posebnimi potrebami v evropskem sektorju uprizoritvenih umetnosti ter napredek, dosežen v zadnjih nekaj letih. Poročilo zajema vse države članice Ustvarjalna Evropa ter Švico in Združeno kraljestvo, s podrobnejšimi analizami v treh državah, ki so del projekta Europe Beyond Access, in sicer v Italiji, na Poljskem in Švedskem.  

Celotno poročilo Time to Act: Two Years On, Data-led Insights on Performing Arts and Disability in Europe je dostopno na spletu OTM tukaj (pdf.). 

Poročilo je nastalo kot del projekta Europe Beyond Access s podporo programa EU Ustvarjalna Evropa. Cilj projekta je podpirati umetnike s posebnimi potrebami pri premagovanju t. i. steklenih stropov (“glass ceilings”) v sodobnem gledališkem in plesnem sektorju. Osrednji partnerji projekta so British Council (v Združenem kraljestvu in na Poljskem), Onassis Stegi (Grčija), Holland Dance Festival (Nizozemska), Kampnagel (Nemčija), Per.Art (Srbija), Skånes Dansteater (Švedska) in Oriente Occidente (Italija).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1