Pri prevodnih projektih je pomembna dobra promocijska strategija

Motovila je 26. aprila 2018 za založnike na Vodnikovi domačiji pripravila delavnico za pripravo vloge na razpis za projekte literarnega prevajanja za leto 2018.

Evropska komisija je razpis EACEA 13/2018 objavila 27. marca 2018, rok za oddajo vlog pa je 23. maj 2018 do 12. ure. Poudarek letošnjega razpisa je poleg kvalitetne literature in izkušenih prevajalcev tudi zelo dobro načrtovana promocijska strategija, povezana tako z izvedbo celotnega projekta kot tudi vsakega posameznega literarnega dela, vključenega v projekt. Hkrati letošnji razpis zadnjič omogoča prijavo tudi v okviru kategorije 2 (večletni okvirni sporazum o partnerstvu).

Na tehnični delavnici v Ljubljani smo predstavili smernice aktualnega razpisa, postopek e-prijave in napotke za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, tj. vsebinski in finančni del prijavnice. Gostili smo Tatjano Jamnik iz KUD Police Dubove, ki je predstavila projekt Odmevi resničnosti s podporo Ustvarjalne Evrope, in Renato Zamido, direktorico Javne agencije za knjigo RS (JAKRS), ki je predstavila novi podporni ukrep JAKRS za leto 2019.

Bliža se rok za oddajo prevodnih projektov!

Motovila svetuje, na kaj bodite pozorni pri pripravi in oddaji projektnih vlog na razpis Kultura za projekte literarnega prevajanja za leto 2018. Rok za oddajo vlog je 23. maj 2018 do 12. ure (CET).

Potrebujete navdih?

Projekt Odmevi resničnosti je primer dobre prakse projekta literarnega prevajanja s podporo Ustvarjalne Evrope, ki ga je med leti 2015 do 2017 izvajalo KUD Police Dubove. Zastavilo je dobro promocijsko strategijo, del projektnih dejavnosti v obliki knjižnega kluba Knjiga spregovori pa uspešno nadaljuje tudi po zaključku projekta.

Za več projektov lahko prebrskate po bazi podprtih projektov na spletu CED Slovenija ali prek spletne platforme (EAC) že podprtih projektov Ustvarjalna Evropa.

Novi podporni ukrep JAKRS za leto 2019

JAKRS bo v okviru novega podpornega ukrepa, ki bo predvidoma zaživel prihodnje leto, namenila enkratno nepovratno denarno pomoč za pripravo projekta s področja knjige do faze prijave na razpise EU Ustvarjalna Evropa, Evropa za državljane in Obzorje 2020. Podpora bo namenjena stroškom svetovanja, priprave projektne vloge in za srečanje partnerjev. JAKRS naj bi predvidoma razdelil 30 podpor v višini 3.000 EUR, pogoj za pridobitev sredstev pa bo oddana vloga na enega od omenjenih razpisov EU. Ista organizacija bo lahko predložila več projektov hkrati.

Bologna 2021 in Frankfurt 2022 dodana vrednost za projekte

Renata Zamida iz JAKRS je spodbudila založnike, naj projektne dejavnosti, tako v projektnih vlogah za projekte literarnega prevajanja kot tudi projekte sodelovanja s področja knjige, povežejo tudi s knjižnima sejmoma Bologna in Frankfurt, kjer bo Slovenija častna gostja leta 2021 oz. 2022. JAKRS založnikom namreč pomaga razvijati založniška srečanja, študijska potovanja avtorjev in založnikov, na mednarodnih knjižnih sejmih pomaga pri najemu mize. Ne nazadnje založnike pri pripravi projekta spodbuja k vključitvi vzorčnih prevodov z dobro opredeljenimi cilji, ki so lahko odlično promocijsko gradivo na knjižnih sejmih.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1