Poročamo s foruma Creative Georgia

»Cut culture? Then what are we fighting for?«
je Mikheil Giorgadze, Minister za kulturo in spomeniško varstvo Gruzije citiral Winstona Churchilla.

Ministrstvo za kulturo in spomeniško varstvo Gruzije, znotraj katerega deluje tudi pisarna CED, je skupaj z regionalnim programom EU in Vzhodnega partnerstva za kulturo in ustvarjalnost 8. in 9. decembra 2016 v Tbilisiju organiziralo ambiciozno regionalno srečanje, na katerem so aktivno sodelovali predstavniki kulturnega in ustvarjalnih sektorjev in visoki politični predstavniki vseh držav regije: Gruzije, Azerbajdžana, Ukrajine, Armenije, Moldavije in Belorusije.

Srečanje predstavnikov iz regije Vzhodnega partnerstva s kolegi CED iz Slovenije, Češke, Estonije in Litve

Kot spremljevalni dogodek foruma je bilo 7. decembra organizirano srečanje predstavnikov novo vzpostavljenih in bodočih pisarn CED iz regije s kolegi iz nekaterih izkušenih partnerskih centrov – iz Slovenije, Češke, Estonije in Litve. Namen delovnega srečanja je bil spodbuditi izmenjavo dobrih praks in svetovanje pri vzpostavitvi oz. delovanju centrov CED v regiji hkrati pa mreženje in pridobivanje informacij o specifičnem kontekstu in izzivih, s katerimi se v tem delu Evrope srečuje sektor.

Informativni dan Ustvarjalna Evropa v Tbilisiju s primerom dobre prakse iz Slovenije

Še isti dan je sledil odlično obiskan informativni dan Ustvarjalna Evropa v organizaciji CED Gruzija, saj lahko predstavniki sektorja iz treh držav regije – Gruzije, Moldavije in Ukrajine – že polnopravno sodelujejo v podprogramu Kultura. Na dogodku so predstavniki povabljenih pisarn CED iz Slovenije, Češke, Estonije in Litve predstavili uspehe in izkušnje s sodelovanjem v programu v svojih državah, med katerimi Slovenija nedvomno izstopa.

Udeleženci so okusili tudi nekaj dobre prakse: predstavnica Goethe Instituta iz Prage je predstavila Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) – projekt sodelovanja večjega obsega s področja arhitekture, urbanizma, oblikovanja in umetnosti, ki povezuje enajst partnerjev iz sedmih evropskih mest: Beograd, Berlin, Bratislava, Budimpešta, Katovice, Praga in Varšava. Udeleženci pa so bili naravnost navdušeni nad dr. Andrejo Hribernik iz Koroške galerije likovnih umetnosti (KGLU), ki je delila svoje bogate izkušnje in predstavila pravkar zaključen projekt Muzej v gibanju. Konec leta 2016 je KGLU kot partner začel izvajati tudi novi mednarodni projekt Čas za zgodbe, s katerim so uspeli na izredno zahtevnem razpisu za projekte vključevanja beguncev.

Creative Georgia Forum

Ambiciozen dogodek kot del strateškega načrta za razvoj kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v regiji Vzhodnega partnerstva

Na dvodnevnem srečanju Creative Georgia Forum (forum.culturepartnership.eu) so udeleženci iz držav EU in Vzhodnega partnerstva izmenjali izkušnje in dobre prakse (nas je najbolj navdušil mladi skladatelj in konstruktor alternativnih glasbenih instrumentov, Koka Nikoladze, npr. s to inovacijo) ter spregovorili o sodobnih tokovih praks in delovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih (KUS). Namen foruma, ki je presenetil z vsebinskimi in konkretnimi prispevki ministrov in državnih sekretarjev resornih ministrstev te velike regije (in že s samim dejstvom, da so se zaradi kulture zbrali na enem mestu, kar si težko predstavljamo za nam bližnjo regijo), je bil dvigniti zavest o pomenu teh sektorjev, okrepiti sodelovanje med lokalnimi, regionalnimi in mednarodnimi ustvarjalci, oblikovalci politik in strokovnjaki ter oblikovati področne strategije s konkretnimi načrti aktivnosti ter se pri tem medsebojno učiti.

Predstavniki Azerbajdžana, Armenije, Ukrajine, Moldavije, Belorusije in Gruzije so na forumu sprejeli tudi skupni dokument za razvoj kulture in kreativnih industrij v regiji Vzhodnega partnerstva, t. i. Tbilisi Manifesto for Creative Industries Development in the Eastern Partnership Region, ki predstavlja podlago za dolgoročno regionalno partnerstvo na tem področju, kar bo imelo pozitivne učinke na inovacije in razvoj za celotno družbo: spodbujanje mapiranj in interdisciplinarnih analiz; vključevanje KUS tudi v druge javne politike, saj gre za področje, ki je ključno za trajnostni razvoj; umestiti kulturo in ustvarjalnost kot sestavni del v izobraževalni sistem; spodbujati vzpostavitev fizičnih in virtualnih kreativnih centrov oz. platform; oblikovati transparentne in inovativne mehanizme za financiranje razvoja KUS; zaščititi avtorsko in sorodne pravice; spodbuditi koprodukcije in izvoz izdelkov in storitev KUS znotraj regije.
Manifest je zgolj ena etapa znotraj dobro strukturiranega dvoletnega procesa, ki je transparenten in si ga lahko ogledate v predstavitveni publikaciji »Roadmap for Developing Cultural and Creative Industries in Georgia (2016-2017)« (v angleščini).

Sodelovanje Motovile z regijo Vzhodnega partnerstva 

Kamenček v mozaiku spodbujanja sodelovanja, mreženja in izmenjave praks med EU in regijo Vzhodnega partnerstva je bil tudi lanski delovni obisk ekipe regionalnega programa EU–Eastern Partnership Culture & Creativity Programme, ki je forum tudi organiziral, v Sloveniji. Zavod Motovila je za ekipo, ki je sicer obiskala še Češko, Slovaško in Hrvaško, organizirala srečanja z izbranimi predstavniki domačega sektorja. Konkreten rezultat tega sodelovanja je enotedenski študijski obisk, ki ga bo aprila 2017 za skupino ok. 15 predstavnikov sektorja iz Ukrajine, Moldavije in Gruzije v Sloveniji organiziral zavod Motovila, da se srečajo s slovenskimi kolegi in – tega se nadejamo – morda vzpostavijo nova partnerstva.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1