Poročamo: Jesenska delavnica za projekte sodelovanja 2017 – 1. DEL

V četrtek, 20. oktobra, je ekipa CED Slovenija izvedla 1. del jesenske delavnice za projekte sodelovanja 2017. Razpis, ki je bil objavljen z zamudo, se izteče že 23. novembra 2016.

Pogovarjali smo se z Bibo Tominc iz Urbanističnega instituta RS, ki je udeležencem pojasnila zakaj so se odločili za mednarodno sodelovanje in financiranje EU ter predvsem delila izkušnje mednarodnega projektnega sodelovanja. Ključni napotki za učinkovit mednarodni projekt so prelivanje (spillover) med sektorji, raba digitalnih orodij, dejavnosti organizacije naj bodo tudi dejavnosti projekta, dolgoročno načrtovanje, mreženje, osebni stik s partnerji in enakovredno partnerstvo pri pripravi in izvedbi projekta.

Udeleženci so dobili tudi vpogled v aktualni razpis s poudarkom na prednostnih nalogah za leto 2017 in aktualnih kulturno-političnih prioritetah EU. Najpomembnejše spremembe smernic razpisa za leto 2017 so na primer medverski dialog in spodbujanje vključevanja beguncev. Nekoliko je spremenjen seznam držav upravičenk za ta razpis. Turčija se je odločila, da se umakne iz Ustvarjalne Evrope. Izrael pa je sprožil postopek in lahko postane upravičen pod pogojem, da bo sporazum med EU in Izraelom podpisan do datuma objave rezultatov tega razpisa.

Smernice razpisa eksplicitno poudarjajo pomen strateških dokumentov, ki predstavljajo politični okvir programa in prispevajo k boljšemu razumevanju ključnih ciljev, ki jih program prek razpisov idr. shem želi doseči. Razpis za leto 2017 poudarja predvsem Evropsko strategijo za kulturo (2007), Delovni načrt za kulturo (2015–2018) in novo strategijo za kulturo v mednarodnih odnosih EU (2016).

Smernice razpisa za projekte sodelovanja 2017 so torej znane. Zdaj vam je najbrž lažje svoje ideje smiselno povezati s prednostnimi nalogami aktualnega razpisa, ki so neposredni odgovor na aktualne kulturno-politične prioritete EU. Kaj pa proračun vašega projekta?

Ali ste izdelali podroben proračun, ki natančno ustreza delovnemu programu in je bil dogovorjen in usklajen z vsemi partnerji, ki zato razumejo podrobnosti glede razporeditve sredstev, metode finančnega upravljanja, morebitnih težav z denarnim tokom in razreševanja sporov ter soglašajo z njimi?

Priložnost za vprašanja in odgovore je 2. del jesenske delavnice. V torek, 8. novembra bo v Ljubljani tehnična delavnica s predstavitvijo postopka e-prijave in napotki za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, tj. vsebinski in finančni del prijavnice.

Foto utrinki

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1