Pop the Vote! – Kultura na volitvah: Poziv za »ustvarjalce sprememb«

Volitve v Evropski parlament leta 2019 so bile prelomne zaradi visoke volilne udeležbe v zadnjih 25 letih. Da bi še naprej spodbujali javno udejstvovanje in udeležbo na volitvah v letu 2024 in hkrati premostili generacijsko vrzel pri političnem udejstvovanju, Culture Action Europe (CAE) s partnerji izvaja projekt Pop the Vote! – Kultura na volitvah.

CAE je objavil poziv Pop the Vote: OPEN CALL for Changemakers za umetnike, kulturne delavce in študente, stare med 18 in 30 let, ki bodo kot »ustvarjalci sprememb« (changemakers) mobilizirali državljane, zlasti premalo zastopane skupine, in pri tem uporabljali umetnost in kulturo kot orodje za krepitev politične participacije.

Na pozivu bo izbranih skupaj 52 »ustvarjalcev sprememb« iz 14 držav EU, ki bodo sodelovali v enotedenskem programu usposabljanja Changemakers’ Playground Camp v Belgiji, od 10. do 16. februarja 2024. Usposabljanje vključuje izobraževanje o artivizmu, organizaciji kampanj in uporabi umetniškega izražanja kot političnega jezika. Udeleženci bodo spoznali tudi Evropsko unijo, njene institucije in volitve v Evropski parlament. Poleg tega bodo udeleženci usposabljanja oblikovali načrt za izvedbo dveh dogodkov v svojih državah, kjer bodo uporabili umetnost in artivizem kot metodologijo za spodbujanje sodelovanja državljanov na volitvah v Evropski parlament junija 2024.

Kdo se lahko prijavi?
»Ustvarjalci sprememb«: umetniki, študenti in/ali kulturni delavci, stari od 18 do 30 let. Prebivati morajo v eni od naslednjih držav: Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska. Pozor: pogoj za sodelovanje ni državljanstvo temveč stalno prebivališče v državi, ki je vključena v projekt Pop the Vote!.
Kot »ustvarjalce sprememb« CAE razume kot tiste, ki želijo poglobiti svoje umetniške in aktivistične prakse z raziskovanjem inovativnih načinov vključevanja skupnosti z uporabo jezika umetnosti in kulture za politične spremembe.

Kaj omogoča poziv?
Izbrani »ustvarjalci sprememb« se bodo udeležili 7-dnevnega usposabljanja v Belgiji (10.–16. feb. 2024), pri tem jim organizator krije potne stroške, nastanitev in prehrano. Poleg tega bodo »ustvarjalci sprememb« prejeli finančno podporo (1.197 EUR) za izvedbo dogodkov (med februarjem in majem 2024) v svojih državah za spodbujanje sodelovanja državljanov na volitvah v Evropski parlament 2024.

Rok prijave: Prijave morajo biti oddane do vključno 15. oktobra 2023 do 23.59 po srednjeevropskem času.
Dodatne informacije o pozivu in prijavnem postopku so dostopne na spletni strani CAE.

Spremljajte #PoptheVoteEU in #TogetherEU

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1