Cme Results 1082 Artistscultural Professionals Selected 2023

Podporo za mobilnost prejme 30 slovenskih umetnikov in kulturnih delavcev

Na prvi javni razpis Kultura premika Evropo – Culture Moves Europe (CME) za individualno mobilnost, ki je bil odprt med 10. oktobrom 2022 in 31. majem 2023, je prispelo 4.665 prijav, vključujoč 7.689 umetnikov in kulturnih delavcev.

Evropska komisija in Goethe institut sta podporo dodelila več kot 1.800 upravičencem, med njimi 30 slovenskim umetnikom in kulturnim delavcem. Skupni znesek dodeljenih nepovratnih sredstev za mobilnost znaša 3,6 milijona EUR, povprečni znesek na prejemnika nepovratnih sredstev pa je približno 2.000 EUR. Pavšalni izračun kaže, da so slovenski ustvarjalci in kulturni delavci skupaj prejeli približno 60.000 EUR podore* (skupni znesek je odvisen od trajanja izbranih projektov in dodatkov, izplačanih po izvedbi projektov).

Več na spletu CED Slovenija in Evropske komisije.

Kultura premika Evropo je ukrep za podporo mednarodni mobilnosti v kulturi s podporo programa Ustvarjalna Evropa, ki ga med leti 2022 in 2025 izvaja Goethe Institut. Podpora je namenjena umetnikom in kulturnim delavcem za strokovno izpopolnjevanje v tujini, mednarodno sodelovanje, koprodukcije, soustvarjanje ali predstavitev dela novemu občinstvu. Cilj ukrepa je v triletnem obdobju podeliti približno 7.000 podpor, posebna pozornost pa je namenjena uveljavljajočim se umetnikom. Novi razpisi Kultura premika Evropo za individualno mobilnost bodo predvidoma objavljeni oktobra 2023.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1