Ovako MI to radimo / This is How WE Do it!

Ekipa CED Slovenija se je udeležila regionalnega srečanja držav članic podprograma MEDIA, ki so ga skupaj s partnerji pripravili kolegi iz CED Hrvaška. Namen srečanja je bilo razpravljati o trenutni evropski avdiovizualni zakonodaji in položaju držav z nizko avdiovizualno zmogljivostjo. Organizatorji so v fokus postavili Kanado, ki je po novem tudi članica Eurimages.

Dogodek »Ovako MI to radimo / This is How WE Do it!« je bilo prvo strateško srečanje novih držav članic podprograma MEDIA iz regije (Albanija, Črna Gora, Makedonija, Srbija) in njihovih bolj izkušenih sosednjih / primerljivih držav nizke avdiovizualne zmogljivosti (Bolgarije, Hrvaške in Slovenije) ter tudi »izoliranih« malih območij, kot sta Ciper in Malta. Dogodek je potekal v organizaciji CED MEDIA pisarne iz Zagreba (HAVC – Hrvatski audiovizualni centar), v partnerstvu z regionalnimi oz. udeleženimi CED MEDIA pisarnami.

Poleg predstavnikov nacionalnih filmskih inštitucij (filmskih centrov, ministrstev za kulturo in filmskih komisij) ter predstavnikov podprograma MEDIA, so se dogodka udeležili tudi izbrani producenti in poznavalci filmskega sektorja iz navedenih držav. Posebni gostje dogodka so bili predstavniki kanadske avdiovizualne industrije, saj je Kanada pred kratkim postala članica sklada Eurimages.

V luči praznovanja 25. obletnice podprograma MEDIA je bil namen dogodka preveriti izzive enotnega digitalnega trga in novo evropsko zakonodajo o avtorskih in sorodnih pravicah, revizija Evropske konvencije o kinematografski koprodukciji, spoznati delovanje nove članice Eurimagesa – Kanade ter se seznaniti s primeri dobrih praks t. i. »malih držav« v okviru podprograma MEDIA. Slovenijo sta, poleg predstavnic CED Slovenija (Motovila), zastopala Boštjan Virc, producent MEDIA podprtega filma Houston, imamo problem!, ki je projekt tudi predstavil na panelu o uspešnih regionalnih zgodbah, in Jožko Rutar, poznavalec slovenskega AV področja in sodelavec HAVC-a.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1