Odprt razpis za informatorje in promotorje mednarodne mobilnosti v kulturi

Mednarodna mreža On the Move je objavila odprt poziv, s katerim vabi informatorje in promotorje programov za spodbujanje mednarodne mobilnosti v kulturi k udeležbi na brezplačnem specializiranem usposabljanjuWorkshop for Cultural Mobility Developers in the Balkans, ki bo v sodelovanju z zavodom Motovila potekalo med 26. in 28. septembrom 2022 v Ljubljani in Kranju.

Na odprtem pozivu On the Move bo izbranih 10 udeležencev.

Rok za oddajo prijave: 3. julij 2022.

Delavnica v Sloveniji (26.–28. sept. 2022) in izvedba dejavnosti razširjanja na območju Balkana

On the Move je v okviru svojega večletnega programa zasnoval delavnico za informatorje in promotorje programov za spodbujanje mobilnosti v kulturi. Cilj delavnice, ki bo izvedena vsako leto, je okrepiti zmogljivost umetnikov in kulturnih delavcev, da se podpre internacionalizacija umetniških in kulturnih praks ter spodbudi uveljavljanje pristopov, ki bolj temeljijo na vrednotah.

Delavnice so priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj v zvezi z mednarodnim delom ter za usposabljanje informatorjev in promotorjev v kulturi pri spodbujanju sodelovanja in razvoja njihove skupnosti v umetniškem in gospodarskem smislu, in sicer ob upoštevanju specifičnega konteksta. Usposabljanje je zasnovano tako, da ponuja kontekst in vpogled v aktualne trende in priložnosti, povezane z mednarodno mobilnostjo v kulturi, kot tudi orodja za nadaljnje usposabljanje drugih umetnikov in kulturnih strokovnjakov v njihovem okolju.

Regionalni fokus 2022: Balkan

Prva izvedba delavnice za informatorje in promotorje mednarodne mobilnosti v kulturi, ki jo On the Move organizira v sodelovanju z Motovilo, se osredotoča na države z območja Balkana. Namen dvodnevne delavnice je spodbuditi kroženje znanja in strokovnih izkušenj, izboljšati dostop do obstoječih virov ter opolnomočiti sodelujoče strokovnjake in z njimi povezane subjekte/skupnosti pri nadaljnjem raziskovanju mobilnosti v kulturi in mednarodnih priložnosti. Cilj delavnice je obenem poudariti in izkoristiti izkušnje udeležencev ter ustvariti pogoje za dinamično in navdihujočo izmenjavo znotraj skupine, pri čemer bo vsak posameznik delil svoje dragoceno strokovno znanje v zvezi s temami, ki vključujejo mobilnost znotraj regije.

10 izbranih udeležencev, 10 podpor za izvedbo dejavnosti razširjanja

On the Move bo desetim izbranim udeležencem kril potne stroške ter stroške nastanitve, prehrane in dostopnosti. Poleg udeležbe na dvodnevni delavnici, ki bo potekala v Sloveniji, bo program On the Move vsakemu udeležencu dodelil tudi podporo v višini 750 EUR, s katero bodo lahko na podlagi novih (spo)znanj v svojem okolju izvedli dejavnosti za spodbujanje mobilnosti v kulturi.

Kdo se lahko prijavi na poziv?
Kulturni delavci, ki živijo in delujejo na območju Balkana, ki za potrebe poziva vključuje naslednjih 10 držav: Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Romunija, Severna Makedonija, Slovenija in Srbija.

Kje in kdaj bo potekala delavnica?
Ljubljana in Kranj, od 26. do 28. septembra 2022.
Udeleženci delavnice se bodo udeležili tudi foruma Ustvarjalnost za trajnost, 28. septembra v Cukrarni.

Kateri stroški so kriti?
Potni stroški, nastanitev, prehrana in stroški dostopa za 10 na razpisu izbranih udeleženk_cev. Dodatno: Udeleženke_ci delavnice bodo prejeli podporo za izvedbo dejavnosti razširjanja v svojem okolju.

Dodatne informacije so dostopne na spletni strani On the Move, in sicer:
– Celotno besedilo poziva za sodelovanje.
– Izhodišča in preliminarni program delavnice.
– Referenčni dokument, ki povzema vprašanja iz e-prijavnice.

Spletno prijavo oddajte na povezavi tukaj.
Rok za prijavo: 3. julij 2022 do 23.59 po srednjeevropskem času.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1