Perform Europe Open Call Deadline July7 2021

Odprt razpis Perform Europe

Razpis za organizacije s področja uprizoritvenih umetnosti, umetnike, kolektive, prizorišča in festivale.
Rok prijave: 7. julij 2021.

Perform Europe je pilotni program, ki ga financira Evropska komisija. Njegov namen je podpreti eksperimente, s katerimi bo gostovanje uprizoritvenih del v državah programa Ustvarjalne Evrope bolj trajnostno in vključujoče. Preberite več tukaj. V osemnajstih mesecih bo projekt vključeval raziskovalno fazo, zagon digitalne platforme, testiranje podporne sheme in oblikovanja priporočil odločevalcem.

Platforma Perform Europe bo v začetni fazi testirala sheme podeljevanja sredstev, in sicer v dveh korakih.

1) V prvem koraku, se producenti/ustvarjalci (umetniki, kolektivi in producenti, ki so ustvarili umetniško delo) in selektorji (posamezniki, festivali, prizorišča in druge organizacije, ki ponujajo predstavitveni program) prijavljajo za sodelovanje v postopku kolektivnega učenja in mreženja, ki ju podpira digitalna platforma v sklopu projekta Perform Europe. Razpis je podrobno opisan tukaj, prijave so mogoče do 7. julija 2021 (23:59 CEST). Prijavitelji, izbrani v tem koraku, bodo povabljeni, da se pridružijo drugemu koraku postopka.

2) V drugem koraku, med in po sodelovanju v procesu učenja in mreženja, bodo prijavitelji med seboj sklenili partnerstva, soustvarjali predloge za gostovanja in distribucijo ter se prijavili za sredstva sheme Perform Europe. Skupni razpoložljivi proračun znaša 1,5 milijona EUR; zneski nepovratnih sredstev se bodo gibali od 10.000 do 100.000 EUR. Drugi razpis bo konec julija objavljen samo za tiste, ki so bili izbrani v prvem koraku (glejte podrobnejši časovni načrt postopka prijave na spletnem mestu Perform Europe).

Več informacij v slovenskem jeziku tukaj.
Celotne smernice za razpisa Perform Europe in merila za prijavo v angleščini tukaj.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1