Odgovorna Uporaba Generativne Umetne Inteligence V Raziskavah

Odgovorna uporaba generativne umetne inteligence v raziskavah

Umetna inteligenca (UI) je prodrla v naše življenje in vedno bolj spreminja načine dela. Temeljni sistemi, ki se usposabljajo na velikih količinah »neoznačenih« (unlabellled) podatkov, so pripeljali do vzpona t. i. »generativne umetne inteligence« (generative AI), ki je sposobna izvajati širok nabor nalog, vključno z ustvarjanjem različnih oblik nove vsebine (besedilo, koda, podatki, slike, glasba, glas, videoposnetki itd.), pogosto na podlagi navodil uporabnika. Kakovost teh rezultatov je tako visoka, da jih je včasih težko ločiti od vsebin, ki jih je ustvaril človek.

Hitra rast uporabe generativne UI je pritegnila veliko pozornosti in sprožila široke politične in institucionalne odzive. Evropska unija je pripravila Akt o umetni intelegenci, prvo celovito zakonodajo na tem področju na svetu, prav tako pa potekajo druge mednarodne pobude, kot je Hirošimski proces pod vodstvom držav članic G7 in Bletchleyjeva deklaracija, ki je bila podpisana na Vrhu o varnosti UI.

Generativna UI ponuja številne priložnosti za različne sektorje, še posebej na raziskovalnem področju. Poleg priložnosti za pospešitev raziskav in izboljšanje znanstvenih procesov pa predstavlja tudi tveganja, kot sta širjenje napačnih informacij in spodkopavanje raziskovalne integritete. Zato je Evropski raziskovalni forum (The European Research Area Forum) izdal smernice za odgovorno uporabo umetne inteligence v raziskavah, namenjene organom financiranja, raziskovalnim organizacijam in raziskovalcem. Smernice niso zavezujoče, upoštevajo pa ključna načela o raziskovalni integriteti ter že obstoječe okvirje za uporabo umetne inteligence na splošno in v raziskavah. Evropska komisija želi spodbuditi uporabnike, da smernice prilagodijo svojim posebnim okoliščinam in razmeram ter pri tem upoštevajo načelo sorazmernosti.

Te smernice dopolnjujejo in nadgrajujejo politiko EU na področju umetne inteligence, vključno z Aktom o umetni inteligenci. Ključna načela teh smernic so zanesljivost, poštenost, spoštovanje in odgovornost. Temeljijo na obstoječih okvirih, kot so Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto in smernice za zanesljivo UI.

Generativna UI lahko ustvari priložnosti in tveganja, ki jih danes težko predvidimo. Zato bodo te smernice redno posodobljene, da ostanejo koristen vir za raziskovalce in organizacije.

  • Smernice Living guidelines on the responsible use of generative AI in research so dostopne na spletu Komisije.
  • Povzetek smernice je dostopen na informativnem letaku (Factsheet), ki je dostopen na spletu Komisije.
  • Priporočamo tudi obisk AI Watch, ki spremlja razvoj, uporabo in vpliv umetne inteligence v Evropi.

Vir informacije: FTOP.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1