Architectural Architecture Atomium 1595085

Objavljeno poročilo o delovnem načrtu za področje kulture 2019–2022

Evropska komisija je objavila poročilo o delovnem načrtu za področje kulture Work Plan for Culture 2019–2022, v katerem so opisani rezultati, doseženi pri izvajanju delovnega načrta od januarja 2019 v smislu prednostnih nalog, metod dela in ukrepov, opredeljenih v okviru pandemije koronavirusa in procesa okrevanja. Obravnavano je tudi vprašanje, kako okrepiti oblikovanje politik in sodelovanje na področju kulture na ravni EU, poročilo pa vsebuje tudi predloge za prednostne naloge, ki naj bi se obravnavale v novem delovnem načrtu za obdobje po letu 2022.

V delovnem načrtu za področje kulture 2019–2022 je opredeljenih šest prednostnih področij za ukrepanje: A) trajnost na področju kulturne dediščine; B) kohezija in blaginja; C) ekosistem v podporo umetnikom, strokovnjakom v kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter evropskim vsebinam; D) enakost spolov; E) mednarodne kulturne povezave; F) kulturna razsežnost trajnostnega razvoja. Poleg tega sta kot pomembni horizontalni vprašanji opredeljeni digitalizacija in statistika na področju kulture. Delovni načrt vključuje tudi in 18 tem z ustreznimi ukrepi za države članice, Komisijo in predsedstvo EU.

Komisija je za pripravo poročila izvedla anketo, s katero je želela pridobiti mnenja držav članic o ustreznosti in izvajanju delovnega načrta za področje kulture 2019–2022. Glede na ugotovitve ankete, države članice menijo, da so »trajnost na področju kulturne dediščine«, »kultura kot gonilo trajnostnega razvoja« in »ekosistem v podporo umetnikom, strokovnjakom v kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter evropskim vsebinam« najpomembnejše prednostne naloge za oblikovanje politik na ravni EU. Na nacionalni ravni je bila poudarjena tudi prednostna naloga »kohezija in blaginja«. Države članice se strinjajo, da so statistični podatki na področju kulture ključna horizontalna prednostna naloga.

Poročilo vključuje tudi oceno Komisije, tj. njenega dela in rednih izmenjavah z drugimi institucijami EU ter dialogu s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji, ki poteka v različnih forumih.

Prednostne naloge sedanjega delovnega načrta in tudi v prihodnje bodo podnebne spremembe (vključno z ozelenitvijo kulturnega sektorja) in blaginja, okrevanje in odpornost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in gospodarskih dejavnosti po pandemiji COVID-19, status, delovni in socialni pogoji ter odpornost delavcev v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, krepitev socialne kohezije in razširitev dostopa do kulture ter nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami.

Delovni načrt za področje kulture je sicer ključni strateški instrument pri usmerjanju sodelovanja na področju politike na ravni EU. Države članice EU od leta 2002 določajo svoje prednostne naloge za sodelovanje na področju kulturne politike v večletnih delovnih načrtih, sprejetih s sklepi Sveta.

Poročilo o delovnem načrtu za področje kulture 2019–2022 je dostopno na povezavi tukaj.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1