Objavljen zadnji razpis i-Portunus

Tretji razpis i-Portunus se osredotoča na dva sektorja: uprizoritvene umetnosti (razen glasbe) in vizualne umetnosti in je odprt za skupinske prijave in segmentirano mobilnost. Segmentirana mobilnost pomeni, da boste večkrat potovali na eno ali več destinacij. Tokratni razpis določ trajanje mobilnosti med 15 in 60 dni in s ciljem mednarodnega sodelovanja, rezidence, ki je usmerjena v končno produkcijo, ali strokovnega usposabljanja.

Na razpis se lahko prijavijo osebe s stalnim prebivališčem v državah članicah programa Ustvarjalna Evropa.

Časovnica tretjega razpisa

Objava razpisa za zbiranje prijav: 14. avg. 2019
Rok za oddajo prijav: 5. sept. 2019 do 14.00 (CET)
Obvestilo o rezultatih: 26. sept. 2019
Najzgodnejši datum odhoda: 11. okt. 2019
Zadnji datum vrnitve: 31. dec. 2019

Vse informacije o pilotnem projektu in razpisu so dostopne na www.i-portunus.eu.

Goethe institut v Bruslju skupaj s partnerji Institut français v Ukrajini, Izolyatsia (UA) in Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (LT) v letu 2019 izvaja pilotni projekt mobilnosti i-Portunus s podporo Evropske komisije v vrednosti 1 milijon evrov. Cilj projekta je s pomočjo treh pozivov, ki bodo omogočili podporo ok. 350–500 posameznikom, preučiti in analizirati pogoje za vzpostavitev uspešne in trajnostne sheme, ki bo omogočala čezmejno mobilnost v okviru programa Ustvarjalna Evropa po letu 2020. i-Portunus je med aprilom in septembrom 2019 objavil tri razpise (prvi razpis zaključen maja 2019, drugi razpis zaključen julija 2019).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1