Arhiv Kinodvor Filmska Vzgoja

O pomenu filmske vzgoje

Kinodvor in Art kino mreža Slovenije sta na strokovnem posvetu 11. aprila 2022, ki je sklenil petletni nacionalni projekt Filmska osnovna šola, predstavila zaključno poročilo projekta. Spodbudila pa sta tudi razpravo o stanju filmske vzgoje in potrebah za prihodnost, ki naj jih upošteva naslednji nacionalni filmsko-vzgojni program.

»Nacionalni program filmske vzgoje bi moral postati stalen in reden, zato je na sistemski ravni treba zagotoviti kontinuiteto financiranja neodvisno od projektnih razpisov.« […] Sistemske spremembe pa naj evidentira nova Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje.« Več tukaj.

Dejavnosti filmske vzgoje in razvoja občinstev spodbuja tudi Evropska komisija prek programa Ustvarjalna Evropa, npr. z razpisom MEDIA Audience Development and Film education, na katerem bo za sredstva možno kandidirati leta 2023.

[Foto: Arhiv Kinodvor.]

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1