Prizren Foto Tughan Anit

Motovila širi horizonte na Kosovu

Center Ustvarjalna Evropa Kosovo je 5. in 6. avgusta v Prizrenu, v okviru strokovnega programa mednarodnega filmskega festivala DokuFest, organiziral regionalno srečanje z naslovom »Culture Talks«, na katerem so poleg Motovile sodelovali tudi kolegi iz Centrov Ustvarjalna Evropa Albanija in Hrvaška. Glavni cilj srečanja je bil krepitev regionalnega sodelovanja in izmenjava dobrih praks – tako med pisarnami CED kot kulturnimi ustvarjalci v regiji.

Kolegom iz Kosova je Ines Kežman predstavila, kako deluje Motovila in kakšne naloge opravlja v okviru Centra Ustvarjalna Evropa. Slednji je skoraj edini primer centra iz regije, ki deluje znotraj nevladne organizacije in ne v okviru ministrstva, pristojnega za področje kulture. Podoben model delovanja je na podlagi slovenskega vzpostavil samo CED v BIH.

Kosovskim kulturnim producentom pa je predstavila uspehe slovenskih organizacij in nekaj primerov uspešnih projektov ter jim skupaj z ostalimi kolegi svetovala glede potencialnih partnerjev in drugih priložnosti za mednarodno povezovanje.

 

 

Srečanje smo zaključili z zavezo po tesnejšem s sodelovanju centrov CED v regiji, še posebej v luči lani sprejetih dokumentov, tj. strategije EU za Zahodni Balkan in Nove evropske agende za kulturo, ki predvidevata okrepljeno sodelovanje v regiji na področju kulturnega in ustvarjalnih sektorjev.

V branje priporočamo:
Strategija za Zahodni Balkan  (2018)
Nova agenda za kulturo (2018)

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1