Ljubljana Foto Philippineloiseau

MOL bo sofinancirala projekte s podporo Ustvarjalne Evrope

Mestna občina Ljubljana je 1. oktobra 2021 objavila Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA.

Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2018, 2019 ali 2020 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA (evropske platforme, evropske mreže in projekti sodelovanja) ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2021.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (15.000,00 EUR), vendar najdlje do 17. oktobra 2021. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija so dostopne na spletu MOL.

Pristojna institucija za dajanje informacij in pojasnil je MOL oz. zanjo pristojna uslužbenca:
Davor Buinjac, tel.: 01 306 48 38, e-pošta: davor.buinjac[at]ljubljana.si
Dejan Tešović, tel.: 01 306 48 39, e-pošta: dejan.tesovic[at]ljubljana.si
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek dopoldan od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi popoldan od. 14. do 16. ure.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1