Ljubljana Foto Philippineloiseau

MOL bo sofinancirala projekte s podporo Ustvarjalne Evrope

Mestna občina Ljubljana je 30. avg. 2019 objavila javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture s sedežem v MOL, ki so bili izbrani na razpisih podprograma Kultura.

Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2015, 2016, 2017 ali 2018 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2019. Projekti, ki so bili v letu 2019 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, niso predmet tega poziva.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (15.000,00 EUR), vendar najdlje do 30. septembra 2019. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Več o pozivu na spletu CED Slovenija in MOL, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, glej »Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA«.

Pristojna institucija za dajanje informacij in pojasnil je MOL oz. zanjo pristojni uslužbenec g. Davor Buinjac, tel.: 01 306 48 40, e-pošta: davor.buinjac@ljubljana.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek dopoldan od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi popoldan od. 14. do 16. ure.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1