Ljubljana Foto Philippineloiseau

MOL bo sofinancirala projekte s podporo Ustvarjalne Evrope

Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2017, 2018, 2019 ali 2020 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2020.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (15.000 EUR), vendar najdlje do 11. oktobra 2020. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Več informacij na spletu CED Slovenija in MOL.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov Mestne občine Ljubljana, najkasneje do vključno 11. oktobra 2020, do 24.00 ure.

Pristojna institucija za dajanje informacij in pojasnil je MOL oz. zanjo pristojna uslužbenca:
Davor Buinjac, tel.: 01 306 48 38, e-pošta: davor.buinjac[at]ljubljana.si
Dejan Tešović, tel.: 01 306 48 39, e-pošta: dejan.tesovic[at]ljubljana.si

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1