Kaj je potrdilo A1?

Potrdilo A1 potrebujejo tudi ustvarjalci in kulturni delavci, če jih na delo v tujino napoti delodajalec oz. se kot samozaposleni napotijo sami. Več o potrdilu A1 v nadaljevanju spodaj.

Kaj je potrdilo A1 in zakaj ga potrebujem?

Potrdilo A1 je dokument, ki potrjuje, da se tudi za *napotenega delavca oz. samozaposleno osebo med izvajanjem storitve/dela v drugi državi EU ali v Švici, Liechtensteinu, Islandiji ali Norveški uporabljajo predpisi o socialni varnosti izvorne države članice EU, tj. države, v kateri ima njegov/njen delodajalec sedež oz. v kateri je samozaposlena oseba prijavljena. Potrdilo A1 potrebujejo tudi ustvarjalci in kulturni delavci, če jih na delo v tujino napoti delodajalec oz. se kot samozaposleni napotijo sami.

*Napotitev osebe (posting) pomeni, da si prizadevate opraviti natančno določeno nalogo (delo) in to za določen čas v drugi državi EU, EGP ali Švici. Pomnite: različne države članice imajo različna pravila o tem, kdo se šteje za zaposlenega ali samozaposlenega. Zelo pomembno je, da si zapomnite, da ko ste napoteni v drugo državo članico, ohranite status, ki ste ga imeli v državi članici, iz katere ste bili napoteni.

Več o napotitvi delavcev v Evropo tudi na EURES.

Kdaj potrebujem potrdilo A1?

Potrdilo potrebujem, ko me delodajalec napoti na delo (preveri status!) v drugo državo članico EU, državo EGP ali v Švico. Potrebujejo ga vsi delavci, ki se za določen čas odpravijo v tujino in tam opravljajo svoje delo, ki je natančno določeno.

Delavec lahko v tujini opravlja dela, ki izhajajo iz njegove pogodbe o zaposlitvi. Dodatno mora delodajalec z delavcem skleniti aneks za opravljanje dela izven Slovenije.

Zavarovanje A1 se lahko sklene za največ 12 oz. 24 mesecev, vendar se lahko podaljša za enako obdobje, če delavec ostane v tujini.

Kakšno kritje zajema potrdilo A1?

Potrdilo A1 krije osnovne socialne pravice delavca, med katerimi so zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti.

Delavec ima v tujini enake pravice in dolžnosti kot če bi delo opravljal v Sloveniji. Predhodno se priporoča preveriti tudi predpise delovnopravne zakonodaje v državi, kamor napotujemo delavca.

Kdo zaprosi za potrdilo A1?

Delodajalec običajno vloži potrdilo A1 za zaposlene, ki odhajajo na delo v tujino.

Samozaposleni delavec vloži vlogo za potrdilo A1 pri pristojni upravi za socialno varnost, ki obravnava samozaposlene osebe.

Kje pridobim potrdilo A1 v Sloveniji?

V Sloveniji je za pridobitev potrdila A1 pristojen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Delodajalec oz. samozaposlena oseba mora pred odhodom v tujino pridobiti potrdilo A1, ki dokazuje, da ima delavec v Sloveniji urejeno socialno varnost. Delodajalec oz. samozaposlena oseba pridobi potrdilo na podlagi vloge, ki jo vloži na ZZZS. Vloga se odda elektronsko preko portala SPOT.

Kakšen je dostop do zdravstvenih storitev na podlagi potrdila A1?

Delavec se v tujini lahko znajde v različnih neprijetnih situacijah, kot so nesreče pri delu, bolezni ali poškodbe, ki jih je utrpel pri delu. V takih primerih potrdilo A1 zagotavlja, da ima dostop do nujne in osnovne zdravstvene oskrbe v tujini ter da prejme ustrezno nadomestilo za čas, ko zaradi bolezni ali poškodbe ni mogel delati.

Svetuje se, da delavec pridobi tudi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Izvedi več

Na spletni strani ZZZS lahko preverimo, če je naše potrdilo A1 veljavno; glej Preverjanje veljavnosti potrdila A1.

Kaj se zgodi, če ne morem predložiti obrazca A1?

Če med napotitvijo v tujino izpolnjujete vse pogoje za napotitev, ostanete vključeni v sistem socialne varnosti države članice pošiljateljice, ne glede na to, ali imate obrazec A1 ali ne (to pomeni, da se v tem primeru ne morete odločiti za prijavo v sistem socialne varnosti države prejemnice).

Če pa kot napoteni delavec ne morete predložiti obrazca A1, država članica prejemnica, v kateri začasno opravljate delo, nima dokazila, da izpolnjujete pogoje za napotitev. V tem primeru lahko organi države članice prejemnice odločijo, da morate biti vključeni v sistem socialne varnosti države prejemnice. To pomeni, da bi morali tam plačevati prispevke in izpolnjevati vse upravne obveznosti, ki so s tem povezane. Obrazec A1 je mogoče pridobiti tudi za nazaj, vendar vas bo, kot si lahko predstavljate, to stalo veliko časa in denarja, da boste uredili evidenco!

Uporabne povezave

 • EFA / PEARLE*: Cookbook Social security in an international context – Socialna varnost v mednarodnem kontekstu (priročnik, v angleščini, pdf) in infografika o socialni varnosti pri čezmejni mobilnosti.
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije posluje kot javni zavod, ki je po zakonu zavezan k izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.
 • Nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka ponuja celovit sistem podpornih in brezplačnih storitev države za poslovne subjekte. Pod enotno znamko SPOT so združene institucije, ki nudijo pomoč, informiranje in svetovanje podjetjem in poslovnim subjektom.
 • Info.tujci: je vladni portal z informacijami za tujce. Npr. pojasni, katero zdravstveno zavarovanje je ustrezno.
 • EURES: EURopean Employment Services– Evropske službe za zaposlovanje.
 • SOLVIT: Brezplačna spletna storitev za reševanje težav pri kršitvah pravic državljanov EU in podjetij EU s strani javne uprave držav članic EU, npr. priznanje poklicnih kvalifikacij, pravica do vizuma in prebivanja, zaposlitev v tujini, zdravstveno zavarovanje itd..
 • Your Europe upravlja Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja in je uradno spletišče Evropske unije. Prav tam so dostopne tudi informacije o zdravstvenem zavarovanju med začasnim bivanjem v tujini.

  Članek je nastal v sodelovanju z Zavodom PIP.
  V besedilih za naslavljanje oseb vseh spolov uporabljamo enega od slovničnih spolov.