MJU sofinancira projekte NVO s podporo programov EU

Ministrstvo za javno upravo je 14. oktobra objavilo »Javni poziv za obdobje 2022–2024 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem EFTA«, torej tudi s podporo Ustvarjalne Evrope. Predmet javnega poziva je sofinanciranje lastnega finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni poziv, se zaključijo najkasneje do 31. decembra 2028, so bili izbrani na javnem razpisu in se sofinancirajo tudi iz proračuna EU v okviru programov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje Evropa.

Roki za oddajo prijav so: 14. 11. 2022, 30. 1. 2023,  30. 5. 2023, 29. 9. 2023, 30. 1. 2024, 30. 5. 2024 in 30. 9. 2024.

Več o pozivu na spletu CED Slovenija in Ministrstva za javno upravo.
Za dodatne informacije se obrnite na MJU, ki je tudi pristojno za ta razpis.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1