MJU bo v letu 2021 sofinanciralo projekte NVO s podporo programov EU

Ministrstvo za javno upravo je 5. marca objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem. S finančnim prispevkom za projekte nevladnih organizacij (NVO), odobrenih s strani Evropske unije ali s strani Urada za finančni mehanizem, namerava Ministrstvo za javno upravo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

Do sredstev ministrstva so upravičene NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na razpisih EU, vključno z Ustvarjalno Evropo, ali razpisih Urada za finančni mehanizem.

Rok za oddajo prijave na javni poziv je do vključno 9. aprila 2021.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih:

– iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije in EU parlament, kot npr.: Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Obzorje 2021, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (razpisi EU) in

– s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2023. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi tiste projekte, ki so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2020 za sofinanciranje projektov NVO, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem in se zaključijo najkasneje do objave tega javnega poziva.

Več o pozivu na spletu CED Slovenija in Ministrstva za javno upravo.
Za dodatne informacije se obrnite na MJU, ki je tudi pristojno za ta razpis. 

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1