MJU bo sofinanciralo projekte NVO s podporo EU programov

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je 26. apr. 2019 objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov NVO, izbranih na razpisih EU, vključujoč program Ustvarjalna Evropa, ali Urada za finančni mehanizem. Rok za oddajo prijave: 4. jun. 2019.

Predmet javnega poziva (glej Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019) je sofinanciranje finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz:
(1) proračuna EU, tj. iz programov, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije in EU parlament, npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje idr. (razpisi EU);
(2) finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA, npr. programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.

S finančnim prispevkom za projekte NVO, odobrenih s strani EU ali s strani Urada za finančni mehanizem, namerava Ministrstvo za javno upravo RS spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje NVO v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. dec. 2021.  Prav tako bo MJU sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije (UL RS, št. 41/18 z dne 15. 6. 2018) in se zaključijo najkasneje do 31. dec. 2019 ter prijavitelji zanje niso prejeli finančnega prispevka ministrstva.

Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 4. junija 2019.

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo na Ministrstvu za javno upravo. Vprašanja je preko gp.mju@gov.si možno posredovati do 20. maja 2019. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.

Informativna delavnica za prijavitelje bo 13. maja 2019, od 10h do 12h, na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Več o razpisu tukaj.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1