Motovila Cedslovenija Ustvarjalnaevropa Mk 1200x800px

Ministrstvo za kulturo bo sofinanciralo projekte Ustvarjalna Evropa v letu 2024

Ministrstvo za kulturo je objavilo vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2024.

V letu 2024 bo sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v času oddaje vloge za sofinanciranje na to povabilo še vedno potekajo. Rok za prijavo je 18. april 2024.

Motovila (CED Slovenija) NI pristojna za omenjeni razpis, vas pa spodbujamo k prijavi.

V letu 2024 bo sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji ali samostojni podjetnik, s sedežem v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v času oddaje vloge za sofinanciranje na to povabilo še vedno potekajo. Ministrstvo bo v letu 2024 izjemoma sofinanciralo tudi projekte, ki so bili izbrani na razpisih Ustvarjalna Evropa v tekočem letu, tj. 2024, v primeru, da pogodba za sofinanciranje projekta na EU ravni določa, da projekti trajajo do 12 mesecev.

Rok za prijavo je 18. april 2024.
Več na spletu CED Slovenija in Ministrstva za kulturo.

Motovila (CED Slovenija) NI pristojna za omenjeni razpis, vas pa spodbujamo k prijavi.
Za dodatne informacije v zvezi s predmetnim vabilom, prosimo, pišite pristojnim uslužbenkam na ministrstvu. Upravičencem svetujemo, da na spletu ministrstva preverijo dokument pogosta vprašanja.

 

Motovila pozdravlja, da je ministrstvo v letu 2024 uspelo povišati okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih sofinanciranju projektov slovenskih izvajalcev v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa, in sicer iz najprej predvidenih 100.000,00 EUR na zdaj 150.000,00 EUR.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1