Creativeeurope Ced 1200x800px

Ministrstvo bo v letu 2022 sofinanciralo projekte s podporo Ustvarjalne Evrope

Ministrstvo za kulturo je 10. novembra objavilo vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa Ustvarjalna Evropa. Ministrstvo bo v letu 2022 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji ali samostojni podjetnik, posameznik, s sedežem v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2019, 2020 ali 2021 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v letu 2022 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2022, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) zaključi v 12 mesecih (projekt se izteče).

Ministrstvo za kulturo je podaljšalo rok za oddajo vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2022.
Novi rok za oddajo vlog je ponedeljek, 21. november 2022 do 23.59 (prej 15. november).

Besedilo javnega vabila in obrazci za oddajo vloge so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo.
Za dodatne informacije se obrnite na Ministrstvo za kulturo, ki je tudi pristojno za vabilo.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa, znaša v letu 2022 100.000 evrov.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1