KULTorek za Kulturo v Ljubljani

V seriji informativnih dni »Kultura na poti« je Motovila (CED Slovenija) 14. junija v Upravni hiši SEM izpeljala KULTorek za Kulturo v Ljubljani.

In medias res bogatih izkušenj sodelovanja v mednarodnih projektih s podporo programov EU za kulturo, zlasti Ustvarjalne Evrope, so nas popeljali:
– Nataša Zavolovšek (Zavod Exodos) s projektom CORNERS Triangle, ki se z raznovrstnimi umetniškimi akcijami, ki so jih navdihnila občinstva in njihove zgodbe z obrobij Evrope, ravnokar mudi v Ljubljani,
dr. Bojana Rogelj Škafar (Slovenski etnografski muzej) s projektom SWICH, ki raziskuje vlogo in poslanstvo etnografskih muzejev v sedanjem času in obravnava zanimive teme, kot npr. državljanstvo in občutek pripadnosti; umetnost poslušanja; povezovanje diaspor predmetov in ljudi; zbiranje (v) prihodnosti; ustvarjalni dialog z umetniki; digitalne tehnologije in vključevanje mladih,
– 
in Anja Kovač (Beletrina) z evropsko platformo Versopolis, ki gradi nove priložnosti za mednarodno uveljavitev perspektivnih evropskih pesnikov in pesnic (vključenih jih je že 98 iz 20 različnih držav!) s pomočjo rastoče mreže trenutno 13. literarnih oz. pesniških festivalov iz vseh koncev Evrope.

Kako sploh do partnerjev in kako z njimi sodelovati, kako v okolju, kjer so sredstva za kulturo okrnjena ali neobstoječa, najti vire za sofinanciranje projekta, kako poiskati in nagovoriti (nova) občinstva, so bile glavne iztočnice njihovih predstavitev. Skupna ugotovitev pa, da priprava vloge na evropski razpis sploh ni tako zahtevna, če je v igri zanimiva in dobro domišljena projektna ideja in so vanjo vključeni zanesljivi partnerji.

Mateja Lazar in Maša Ekar (Motovila/CED Slovenija) sta predstavili aktualne razpise Ustvarjalne Evrope za projekte sodelovanja, evropske platforme in evropske mreže ter udeležence opremili z izhodišči za pripravo finančne zgradbe projekta. Pri slednjem je bila v dragoceno pomoč Marcela Okretič (Aksioma) z izkušnjami pri vodenju odličnega projekta Masters&Servers, ki je udeležencem razkrila uspešne taktike in načine, kako evropski projekt v praksi izvesti od začetka do konca. Poudarila je, da je ključno dobro poznavanje projektnih partnerjev in vključevanje idej vseh sodelujočih v pripravo prijave, pomen osebnega srečanja in dogovarjanja vsaj nekaj mesecev pred oddajo prijave ter delitev odgovornosti in nalog med partnerji, ko se projekt izvaja. Pri finančnem vidiku je izpostavila, kako pomembno je, da vsi partnerji razumejo formalna pravila in jim sledijo – pri izplačevanju, vodenju evidenc in poročanju.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1