Kreativni Forum Ljubljana 2019 Motovila&srecanjeustvarjalnaevropa Kosovo&tunizija (8)

Kreativni forum Ljubljana – Srečanje Ustvarjalna Evropa

Zavod Motovila je v sklopu dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED) organiziral srečanje domačih predstavnikov organizacij, ki uspešno sodelujejo v programu EU Ustvarjalna Evropa. Udeleženci so svoje bogate izkušnje predstavili povabljenima predstavnicama centrov CED Kosovo in Tunizija.

Rina Gurgule in Hazar Hichri sta predstavili kulturni ekosistem svojih držav in potencialne partnerske organizacije za mednarodno povezovanje in sodelovanje. Srečanju je sledil delovni sestanek centrov CED Kosovo, Tunizija in Slovenija, namenjen krepitvi stikov in vzpostavitvi konkretnega sodelovanja z in med »novima« članica Ustvarjalne Evrope ter regijo Zahodnega Balkana in južnega Sredozemlja.

Zaključki srečanja Ustvarjalna Evropa:

  1. pozdravljamo tovrstna srečanja in dogodke, kot je forum, saj predstavljajo dragoceno priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj ter dobro izhodišče za vzpostavitev novih partnerskih povezav;
  2. poudarjamo pomen programa EU Ustvarjalna Evropa, ki podpira kulturni in ustvarjalne sektorje, vključno z avdiovizualnim, in predstavlja platformo za mednarodno kulturno sodelovanje;
  3. izpostavljamo pomen solidarnosti med bolj in manj zmogljivimi državami za izmenjavo izkušenj in priložnosti učenja drug od drugega ter se nadejamo več kulturnega povezovanja in sodelovanja z in med državami Zahodnega Balkana in južnega Sredozemlja.

Poročala: Hazar Hichri (CED TN)

Zaključki foruma so dostopni v slovenskem in angleškem jeziku.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je v sodelovanju z Unijo za Sredozemlje in drugimi partnerji med 12. in 15. nov. 2019 organiziralo Kreativni forum Ljubljana. Dogodek, ki se tradicionalno osredotoča na regijo Zahodnega Balkana in južnega Sredozemlja, je naslovil vprašanje, kako spodbujati kreativno gospodarstvo v tej regiji. Forum je združil okrog 150 predstavnikov kreativnih hubov, podjetnikov, civilne družbe in visoke predstavnike institucij EU, ministrstev obeh regij, mednarodnih ustanov in lokalnih organizacij. Motovila je na Kreativnem forumu Ljubljana sodelovala kot pridruženi partner. Na forumu so bili predstavljeni tudi zaključki Srečanja Ustvarjalna Evropa.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1