Photothe Anatomy Lesson Of Dr Nicolaes Tulp, Rembrandt Van Rijn. Source Europeana.

Če vam koronavirus otežuje izvedbo projekta s podporo Ustvarjalne Evrope …

Obvestilo za vse, ki sodelujete pri mednarodnih projektih s podporo Ustvarjalne Evrope in vam izbruh koronavirusa otežuje izvedbo in/ali udeležbo na sestankih in prireditvah, ki jih vi ali vaši partnerji organizirate v okviru tekočih projektov in so del trenutnih pogodb

Izvajalska agencija EACEA sporoča, da sledite nacionalnim priporočilom za ravnanje v trenutni situaciji, tako pri udeležbi na dogodkih v tujini kot pri organizaciji lastnih.

EACEA prav tako opozarja, da vsi sporazumi vsebujejo klavzulo o »višji sili« (force majeure), ki se lahko uporablja v primerih omejene mobilnosti, ko je le-ta neposredna posledica ukrepov, ki jih sprejmejo pristojni nacionalni organi. Vendar upoštevajte, da bo EACEA od primera do primera preučila okoliščine in uporabo pravila o višji sili. V vsakem primeru o okoliščinah obvestite skrbnika vaše pogodbe na EACEA!

Uradno stališče v celoti (angleško) je dostopno na spletu EACEA tukaj.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS, npr., odsvetuje potovanja v tujino, ki niso nujna. Posebna opozorila veljajo za potovanja v Italijo, Iran, Južno Korejo in na Kitajsko.
Aktualne informacije in navodila najdete na spletni strani Koronavirus COVID-19 tukaj. Od tam lahko dostopate do informacij v zvezi s priporočili glede množičnih dogodkov.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1