Koraki do uspešne prijave na razpis Kultura za projekte sodelovanja 2018

Ekipa CED Slovenija je 15. novembra 2017 organizirala tehnično delavnico za predstavnike kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki pripravljajo projektno prijavo na razpis za projekte sodelovanja za leto 2018 v okviru programa Ustvarjalna Evropa – podprogram Kultura. Ne spreglejte napotkov!

Ob rednem letnem razpisu za projekte sodelovanja za leto 2018 je tokrat na voljo še dodatna kategorija za projekte s področja kulturne dediščine, ki se bodo navezovali na cilje in prioritete ELKD 2018. Rok za prijave projektov sodelovanja ELKD 2018 (EACEA 35/2017) je 22. november 2017, za »običajne« projekte sodelovanja (EACEA 32/2017) pa 18. januar 2018.

Na tehnični delavnici smo predstavili smernice aktualnega razpisa in aktualne kulturno-politične prioritete EU, postopek e-prijave in napotke za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, tj. vsebinski in finančni del prijavnice. Gostili pa smo tudi Luko Piškoriča (Kreativni center Poligon, Ljubljana), ki je udeležencem svetoval, kako oblikovati komunikacijsko strategijo.

Novosti 2018 (v primerjavi z razpisom 2017)

– Samo VODJE projektov morajo obstajati kot pravna oseba vsaj dve leti.
– Med upravičenimi državami po novem še Tunizija (od 1/1/2018).
– Spremenjen je način izplačila podpore EU (neglede na trajanje projekta): 70–30 % pri kat. 1 in 40–40–20 % pri kat. 2.
– Upravičeno je financiranje tretjih oseb (nagrade in štipendije).
– Posebna kategorija za projekte, ki se navezujejo na ELKD 2018.
– Projekt se ne sme pričeti pred majem (kat. 1) oz. junijem 2018 (kat. 2), za kat. 3 (ELKD) pa med januarjem in sept. 2018.

Obvezno branje

1. SMERNICE razpisa (Guidelines): Uradno razpisno besedilo (EN) – natančno določa razpisne pogoje in postopek oddaje/odobritve vloge.
2. NAVODILA ZA PRIJAVITELJE (Guide for applicants): Praktični napotki za izpolnjevanje e-obrazca in obrazca za proračun, za pripravo prilog in komunikacijo z EACEA.
3. TEHNIČNA NAVODILA za izpolnjevanje e-obrazca (Proposal Submission User Guide).
4. STRATEŠKI DOKUMENTI: (1) Uredba EP in Sveta št. 1295/2013; (2) Evropska Agenda za kulturo (2007); (3) Delovni načrt za kulturo 2015-2018; (4) Strategija za kulturo v mednarodnih odnosih EU (2016).

Pripravite dober proračun projekta

1. Pripravite stroškovnik skupaj s projektnimi partnerji.
2. Stroškovnik naj bo realen in v skladu s projektnimi aktivnostmi.
3. Po novem je upravičen strošek tudi plačilo štipendij in nagrad.
4. Stroškovnik mora biti uravnotežen (prihodki = odhodki). Prihodek od projekta je seveda dovoljen, projekt pa ne sme ustvariti dobička!
5. Za pomoč pri pripravi stroškovnika poslušaj E-tutorial, ki ga je pripravila Izvajalska agencija EACEA.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1