Cae Cookbook Culturaldealeu 2023

Kampanja Evropski dogovor za kulturo #CulturalDealEU

Brez vključitve kulture v okrevanje ali prihodnost v Evropi ne gre. V evropskem kulturnem ekosistemu velja prepričanje, da Evropa potrebuje nov dogovor za kulturo – tj. prečni in vseobsegajoči okvir, s katerim bi Evropska unija izkazovala svojo politično zavezo k umeščanju kulture v središče evropskega projekta.

Kultura je tisto, kar nas združuje. Je vgrajena v temelje evropskega projekta in določa prihodnost naših družb. Z resnostjo krize, povezane s pandemijo covid-19, se je znova izkazalo, da kultura pri gradnji povezanih, enakopravnih, trajnostnih in svobodnih družb ni nekaj luksuznega, ampak nujnost. Kampanja Cultural Deal for Europe – Evropski dogovor za kulturo je poziv širše kulturne skupnosti v Evropi k priznanju osrednje vloge, ki jo ima kultura pri oblikovanju prihodnosti naših življenj.

#CulturalDealEU #CulturalMealEU

Mreža Culture Action Europe, Evropska kulturna fundacija (ECF) in združenje Europa Nostra (ki predstavlja Zavezništvo za evropsko dediščino / European Heritage Alliance/) so skupaj predlagali okvir evropskega dogovora za kulturo. Namen te vseobsegajoče strategije je umeščanje kulture v središče evropskega projekta in njeno vključevanje v vsa področja politike, od zelenega prehoda do geopolitičnih ambicij Evrope in od premika k digitalizaciji do Unije, katere gonilo so vrednote. Strategija je usmerjena k temu, da spodbuja prispevek, ki ga kultura vnaša v trajnostni razvoj Evrope, ter da sektorju zagotavlja kredibilnost in vire za uresničevanje njegovega polnega potenciala.

S povezovanjem kratkoročnih in dolgoročnih ciljev je evropski dogovor za kulturo zamišljen kot načrt, ki vodi k bolj uravnoteženemu, celovitemu in vključujočemu modelu evropskega razvoja.

Kampanja Kulturni dogovor za Evropo, ki so jo skupaj zastavili CAE, ECF in Europa Nostra, poziva Evropsko unijo, naj kulturo v celoti vključi v svoje ukrepe in politike kot krovno strategijo, da bi zaščitila trajnost in prihodnost evropskega projekta.
Združenje CAE je za kampanjo prispevala #CulturalMealEU – 8 okusnih obrokov kulture za 8 ciljev evropskega dogovora za kulturo.
Cultural Deal EU (Evropski dogovor za kulturo)

To je poziv Evropski uniji, da kulturo umesti in jo tudi v prihodnosti vedno umešča v središče svoje politične vizije in ambicij. S predlaganim evropskim dogovorom za kulturo lahko kulturo vključi v svoje ključne politike. Mreža Culture Action Europe, Evropska kulturna fundacija in združenje Europa Nostra trenutno Evropski uniji predstavljajo specifične predloge. V svoji obnovljeni izjavi v okviru kampanje Cultural Deal for Europe, s katero se osredotočajo na leto 2024 in naslednja leta, Evropsko unijo, države članice EU in širšo Evropo pozivajo k naslednjemu:

  • učinkoviti uporabi državnih načrtov za okrevanje in odpornost na področju kulture: pri tem se zavzemajo za sodelovanje s civilno družbo, koristi za neodvisno kulturniško sceno ter ohranjanje in obnovo evropske dediščine na najvišji kakovostni ravni;
  • vključevanju evropskega kulturnega dogovora za Ukrajino v evropski dogovor za kulturo;
  • razvoju nove, ambiciozne in pristne kulturne politike EU v sodelovanju s civilno družbo;
  • iskanju inovativnih načinov sodelovanja z evropskim človekoljubnim sektorjem za obravnavo nujnih stanj, s katerimi se trenutno soočajo kulturni sektorji in s katerimi se bodo soočali v prihodnosti;
  • vzpostavljanju skupnih in ambicioznih standardov za delovne razmere umetnikov in kulturnih delavcev po vsej Evropi;
  • krepitvi prizadevanj za uresničitev potenciala, ki ga kultura predstavlja pri trajnostnem razvoju, družbene pravičnosti in polne vključitve kulture v evropski zeleni dogovor;
  • umeščanju kulture v središče pogovorov o prihodnosti naše celine in volitev v Evropski parlament leta 2024.

Potrebujemo novo evropsko agendo za kulturo – potrebujemo evropski dogovor za kulturo!

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1