Kako oblikovati poslovni pristop za prihodnost?

Strokovni seminar Kako oblikovati poslovni pristop za prihodnost? je vodila Ellen O’Hara, priznana mednarodna strokovnjakinja za razvoj in trajnostno rast ustvarjalnih organizacij, ki je udeležencem seminarja svetovala, kako prevetriti trenutno poslovanje svoje organizacije ter ga prilagoditi in doseči trajn(ostn)e učinke v prihodnosti. Fokus usposabljanja smo usmerili v razmislek o kulturnih in družbenih učinkih trajnostnega delovanja ustvarjalnih organizacij ter o ustvarjanju vrednosti, pri čemer v mislih nimamo zgolj ekonomske.

Motovila v okviru dejavnosti CED Slovenija pomaga tudi prijaviteljem na razpise Ustvarjalna Evropa, saj je t. i. razvoj inovativnih modelov ena od ključnih smernic in celo prioritet razpisov MEDIA oz. Kultura. Se pravi, da je pri zasnovi evropskega projekta vedno treba domisliti »dolgoročno strategijo« oz. razmisliti o tem, kako se bo projekt ali partnerstvo razvijalo potem, ko podpore EU ne bo več.

Mateja Lazar iz Motovile je zato še posebej v luči nove generacije programov EU po letu 2020, ko še ne vemo, koliko sredstev bo za področje kulture, filma in ostalih ustvarjalnih sektorjev namenil novo izvoljeni Evropski parlament, poudarila:
Kulturni sektor se ne more zanašati zgolj na predpostavko svoje vrednosti. Glede na kompleksne in nepredvidljive potrebe javnega proračuna (doma in na ravni EU) mora biti vrednost kulture izražena v konceptih, ki so razumljivi tudi za tiste, ki niso njeni naravni podporniki. Poleg koncepta vrednosti kulture same po sebi je treba razmišljati tudi o njeni razvojni vlogi in socialnih učinkih. Le tako lahko sektor doseže interes in podporo širše družbe.

Podobno lahko preberemo v uvodu povzetka ključnih ugotovitev raziskave Creative Lenses (creativelenses.eu), večletnega mednarodnega projekta s podporo Ustvarjalne Evrope, pri katerem je sodelovala tudi Ellen O´Hara. Projekt ponuja številne delovne dokumente, zaključke raziskav, priporočila oblikovalcem politik in praktična orodja za predstavnike sektorja.
Vsaka organizacija ima poslovni model, čeprav večina svojega načina upravljanja z viri ne bi opisala s tem izrazom. Pri poslovnih modelih ne gre zgolj za ustvarjanje denarja; poslovno modeliranje pomeni razumevanje, kako organizacija ustvarja in pridobiva vrednost – pa naj bo to socialna, umetniška, okoljska ali finančna. Zato je ključno prepoznavanje procesov in odnosov (notranjih in zunanjih), ki prispevajo k ustvarjanju vrednosti in predstavljajo bistvo poslanstva in vizije organizacije.

Ellen svetuje, da se pri oblikovanju svojega poslovnega pristopa najprej »vrnimo« k namenu in viziji naše organizacije. Ali vemo kaj počnemo in komu so naše dejavnosti namenjene? Kakšen je naš učinek in kako ga merimo? Pot do cilja seveda ni lahka. Pomaga, da svojo organizacijo in njeno delovanje vizualizirate, pri tem pa vam naj pomagajo vaši sodelavci.

Foto utrinki

Vabljeni k ogledu foto utrinkov, za katere sta poskrbela Katja Goljat (Ljubljana) in Janez Klenovšek (Maribor).

#onkrajkulturnegamodela

Dogodek je organizirala Motovila v okviru serije usposabljanj Onkraj kulturnega modela in v sodelovanju s Centrom za kreativnost, ki ga izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Projekt se izvaja v sklopu aktivnosti Platforme Center za kreativnost in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1