PRETEKLOST ZA PRIHODNOST: Izzivi in priložnosti financiranja EU za kulturno dediščino

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) sta junija 2018 v sodelovanju z Zavodom Culturemaker, Mestno občino Ljubljana in Mednarodnim grafičnim likovnim centrom (MGLC) v Ljubljani organizirala serijo brezplačnih usposabljanj. Eno od teh, »o financiranju EU« je pripravil zavod Motovila.

Program za (bodoče) upravitelje kulturne dediščine je vključeval sedem različnih usposabljanj, ki so se osredotočila na naslednje teme: Kako pravilno prenoviti in oživiti zapuščene objekte kulturne dediščine? Kako oblikovati program, da bi lahko preteklost oživela v simbiozi in sodelovanju z vsebinami kulturnega in ustvarjalnega sektorja? Kako pridobiti finančna sredstva za obnovo in program, ter kako pritegniti publiko? Na slednjo tematiko se je osredotočila delavnica, ki jo je izvedla ekipa zavoda Motovila (Mateja Lazar in Maša Ekar).

Usposabljanje z naslovom »Preteklost za prihodnost: Izzivi in priložnosti financiranja EU za kulturno dediščino« je potekalo 7. junija 2018 v Mestni hiši v Ljubljani.

Izobraževanje je obsegalo štiri sklope:

– Osnove financiranja EU: politični okvir (zakaj EU sofinancira kulturo?); vrste finančnih mehanizmov/programov EU.
– Programi EU, primerni za financiranje dejavnosti na področju kulturne dediščine: kratke predstavitve konkretnih programov EU.
– Fokus: Ustvarjalna Evropa in kulturna dediščina – mednarodno sodelovanje na področju ohranjanja, promocije in izboljšanja kulturne dediščine.
– Delavnica: od projektne ideje do učinkovitega projekta (z uporabo matrike Učinek+).

Delavnice se je udeležilo 13 slušateljev različnih profilov (predstavniki občin razvojnih centrov, javnih zavodov in zasebnih organizacij ter samozaposleni v kulturi), ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo s tematiko obnove in oživljanja kulturne dediščine.

Preveri celoten program usposabljanja:
http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/Forget%20Heritage_Program%20usposabljanj_junij%202018_0.pdf

Serija usposabljanj je del projekta Forget Heritage: Sodelovalni modeli upravljanja opuščenih zgodovinskih znamenitosti, ki ga sofinancira program INTERREG Srednja Evropa.

Več o projektu:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1