Livemx Deadline January 6th

Izteka se prvi razpis LIVEMX za podporo evropskemu glasbenemu sektorju

Cilj ukrepa LIVEMX, ki ga podpira Music Moves Europe, je spodbujati bolj raznolik in trajnosten glasbeni sektor v Evropi. Osrednji del programa je sodobna shema financiranja, ki je zasnovana za reševanje specifičnih potreb v evropskem glasbenem ekosistemu.

  • Podpora LIVEMX bo dodeljena projektom za izvoz glasbe, glasbena prizorišča in digitalno kroženje in sodelovanje.
  • Tri kategorije financiranja projektov v višini: 20.000 EUR, 40.000 EUR ali 60.000 EUR.
  • Stopnja sofinanciranja projektov znaša 100 %.
  • Projekt lahko traja med 10 in 12 mesecev.
  • Prijavitelji morajo biti pravne osebe iz držav članic programa Ustvarjalna Evropa, ki morajo obstajati vsaj eno leto.
  • V obdobju 2023-2024 bodo razpisani trije razpisi, skupna višina sredstev znaša 4 milijone EUR za približno 90 projektov.
  • Rok za oddajo vlog na prvi od treh razpisov je 6. januar 2024.  

Partnerski konzorcij LIVEMX je 16. novembra 2023 organiziral spletno informativno srečanje, kjer so odgovorili na vprašanja udeležencev, glej LIVEMX – Q&A Information Session (.pdf).
Za pripravo projektne vloge si lahko pomagate z videom LIVEMX´s Open Call for Projects | Tutorial Video. Več informacij najdete na spletni strani LIVEMX ali na Instagram profilu @livemx.eu.

Partnerji projekta so LIVEMX so INOVA+, Live DMA in European Music Exporters Exchange (EMEE). Glavni cilji projekta so (i) ustvariti in izvajati preprost, pregleden in ciljno usmerjen podporni program, ki bo razdelil sredstva tam, kjer so potrebna, in bo lahko prinesel resnične spremembe; (ii) podpora trajnostnim projektom, ki bodo pokazali pot prihodnjim programom financiranja in politikam za glasbeni sektor v Evropi ter (iii) ponuditi ukrepe za krepitev zmogljivosti (brezplačni spletni spletni seminarji in drugi viri), s pomočjo katerih lahko upravičenci razvijajo projekte v skladu s prednostnimi nalogami LIVEMX. Projekt je podpira Evropske unija. 

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1