Info Session Cerv 2023 Char Liti 16022023

Info dan za razpis Evropski zgodovinski spomin 2023

Evropska izvajalska agencija EACEA 7. marca (9.30–12.30) organizira spletno informativno srečanje, na katerem bo predstavila razpis programa CERV – Evropski zgodovinski spomin (European Remembrance) za leto 2023. Prejeli boste informacije o ciljih, prednostnih nalogah in pričakovanih rezultatih razpisa. Dogodek vključuje napotke pri postopku prijave in oddaje projektne vloge. EACEA bo predstavila tudi splošne pogoje razpisa in predvideni časovni okvir za ocenjevanje vlog. Na dogodek se prijavite do 5. marca na povezavi tukaj.

O razpisu Evropski zgodovinski spomin: Cilj razpisa je podpreti projekte, katerih namen je (i) obeležiti pomembne dogodke v sodobni evropski zgodovini, vključno z vzroki in posledicami avtoritarnih in totalitarnih režimov, ter (ii) ozaveščati evropske državljane o skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah. Za več o razpisu Evropski zgodovinski spomin glej portal FTOP – European Remembrance (CERV-2023-CITIZENS-REM). Rok za oddajo vlog je 6. junij 2023 do 17.00.00.

O programu CERV: Program CERV – Citizens, Equality, Rights & Values (Državljani, enakost, pravice in vrednote) spodbuja aktivno državljanstvo, pobratenje mest, ozavešča o skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah. Skupni proračun programa CERV za obdobje 2021–2027 je 1,5 milijarde EUR. Za dodatne informacije o programu in aktualnih razpisih kontaktirajte CERV točko, ki jo izvaja PiNA.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1